Aktuality

„Nechcem byť len študent – teoretik. Teória je jedna vec a prax druhá,“ hovorí študent MTF STU Tomáš Zelenay.

24.08.2015

„Nechcem byť len študent – teoretik. Teória je jedna vec a prax druhá,“ hovorí študent MTF STU Tomáš Zelenay.

Študent Tomáš Zelenay z Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave bol prostredníctvom národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ na podnikovej praxi v spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE, a.s.

čítať ďalej
Prax v zahraničnej firme odporúčam každému. Prináša nové skúsenosti, pracovné návyky aj kontakty

07.08.2015

Prax v zahraničnej firme odporúčam každému. Prináša nové skúsenosti, pracovné návyky aj kontakty

Oltis Group a.s., Olomouc je firma, ktorú prostredníctvom národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti spoznával Martin Ľoch. Je doktorandom katedry železničnej dopravy na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, pričom jeho študijným odborom sú Odvetvové a prierezové ekonomiky.

čítať ďalej
Zahraničný vzdelávací pobyt je veľká výzva, aj obrovská skúsenosť

28.07.2015

Zahraničný vzdelávací pobyt je veľká výzva, aj obrovská skúsenosť

Ing. Ľudmila Závodská študuje Priemyselné inžinierstvo na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline na doktorandskom stupni. Najskôr absolvovala vzdelávanie v podmienkach podnikovej praxe na Slovensku, v žilinskej spoločnosti CEIT, a. s.

čítať ďalej
„Vďaka praxi som si vyskúšal reálnu prácu konštruktéra“, hovorí študent, ktorý so svojou bakalárskou prácou vyhral prvé miesto v súťaži SOVA

20.07.2015

„Vďaka praxi som si vyskúšal reálnu prácu konštruktéra“, hovorí študent, ktorý so svojou bakalárskou prácou vyhral prvé miesto v súťaži SOVA

Martin Bavolár sa v treťom ročníku štúdia na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline zúčastnil na podnikovej praxi v spoločnosti Tatravagónka a.s., Poprad s podporou národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“.

čítať ďalej
Treba dbať na to, aby prax nebola len formalita

04.05.2015

Treba dbať na to, aby prax nebola len formalita

Vysoké školy by nemali byť financované podľa počtu študentov, ich úroveň sa tak bude len znižovať, myslí si prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý je zároveň jedným z tvorcov myšlienky národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“.

čítať ďalej
Rozhovor s Ing. Františkom Takáčom, manažérom firmy SPINEA, s.r.o.

09.04.2015

Rozhovor s Ing. Františkom Takáčom, manažérom firmy SPINEA, s.r.o.

"Prvou prácou sa začína škola života," hovorí František Takáč, jeden z kľúčových manažérov firmy SPINEA, ktorý len nedávno opustil brány univerzity. "Na svoju prvú pracovnú pozíciu nemajte prehnané nároky," radí budúcim absolventom vysokých škôl Key Account Manager spoločnosti SPINEA, s. r. o. Ing. František Takáč, ktorý získal bakalársky aj inžinierky titul na Fakulte výrobných technológií so sídlom v Prešove (TUKE).

čítať ďalej
Rozhovor s rektorkou Žilinskej univerzity v Žiline Dr.h.c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.

26.03.2015

Rozhovor s rektorkou Žilinskej univerzity v Žiline Dr.h.c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD.

Automobilky, najmä Volkswagen, firma INA Kysuce, spoločnosti pracujúce v oblasti železničnej dopravy, telekomunikační a poštoví operátori a najnovšie aj energetika – to všetko sú príklady praxe, s ktorými dlhodobo úspešne spolupracuje Žilinská univerzita v Žiline.

čítať ďalej
Rozhovor s Ing. Milanom Jurkym, PhD., riaditeľom závodu INA Kysuce, s.r.o.

19.03.2015

Rozhovor s Ing. Milanom Jurkym, PhD., riaditeľom závodu INA Kysuce, s.r.o.

„Prax ma rýchlo vyškolila k preberaniu komplexnej zodpovednosti,“ hovorí Milan Jurky, ktorý šéfuje závodu INA Kysuce. „Naivne som si myslel, že všetka moja práca začína a končí nakreslením a uvoľnením výkresu. Keďže som nemal žiadnu, ani len absolventskú prax, nechápal som, ako funguje organizácia,“

čítať ďalej
Rozhovor s Ing. Ľubomírom Plškom, generálnym riaditeľom KONŠTRUKTA - Industry, a.s.

28.02.2015

Rozhovor s Ing. Ľubomírom Plškom, generálnym riaditeľom KONŠTRUKTA - Industry, a.s.

„Treba sa zamerať na to, aby obsah štúdia zodpovedal potrebám trhu, potrebám priemyslu a praxe,“ tvrdí šéf firmy KONŠTRUKTRA – Industry Ľubomír Plško. Nie je spokojný s tým, čo sa im hlási z vysokých škôl, či už je to na bakalárskom, magisterskom alebo inžinierskom stupni.

čítať ďalej
Nenechajte sa odbiť prvotnými neúspechmi, odporúča študentom úspešný manažér Lukáš Zubo

25.02.2015

Nenechajte sa odbiť prvotnými neúspechmi, odporúča študentom úspešný manažér Lukáš Zubo

"Bolo to dosť ťažké," opisuje svoje začiatky pri hľadaní si zamestnania Ing. Lukáš Zubo, projektový manažér firmy MATADOR HOLDING. „Ako základ úspechu vidím vytrvalosť. Nenechal som sa odbiť prvotnými neúspechmi,“ hovorí a študentom - budúcim absolventom vysokých škôl pri voľbe tej správnej kariéry odporúča byť aktívni.

čítať ďalej
Rozhovor s doc. Mgr. Dagmar Cagáňovou, PhD. z Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave

19.02.2015

Rozhovor s doc. Mgr. Dagmar Cagáňovou, PhD. z Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave

"Obrovský záujem medzi zamestnávateľmi je o takých študentov, ktorí majú proaktívny prístup," hovorí Dagmar Cagáňová z Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

čítať ďalej
Rozhovor s čestným prezidentom Zväzu automobilového priemyslu SR Dr. h. c. Ing. Jozefom Uhríkom, CSc.

17.02.2015

Rozhovor s čestným prezidentom Zväzu automobilového priemyslu SR Dr. h. c. Ing. Jozefom Uhríkom, CSc.

Čestný prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Jozef Uhrík je presvedčený, že rodičia by mali rozmýšľať, na aké školy posielajú svoje deti. Niektoré z nich podľa neho produkujú profesie, ktoré slovenský, európsky ani svetový trh nepotrebuje.

čítať ďalej
Rozhovor s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Jurajom Draxlerom

13.02.2015

Rozhovor s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Jurajom Draxlerom

"Na Slovensku sa nám tvorí značný nedostatok absolventov vysokých škôl s technickým zameraním," povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, ktorý prebral záštitu nad národnou konferenciou Ako efektívne prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov.

čítať ďalej
Rozhovor s rektorkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Dr.h.c. prof. PhDr. Beátou Kosovou, CSc.

05.06.2014

Rozhovor s rektorkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Dr.h.c. prof. PhDr. Beátou Kosovou, CSc.

"Naším zámerom je klásť čoraz väčší dôraz na spoluprácu univerzity s praxou, a to nielen v oblasti inovácie učebných osnov, ale tiež v oblasti vytvárania podmienok na získanie pracovných skúseností a návykov už počas štúdia," zdôrazňuje rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Dr.h.c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.

čítať ďalej
Rozhovor s rektorom Slovenskej technickej univerzity prof. Ing. Róbertom Redhammerom, PhD.

27.05.2014

Rozhovor s rektorom Slovenskej technickej univerzity prof. Ing. Róbertom Redhammerom, PhD.

„Školy pripravujú mladých ľudí na celý život, teda na dlhšie obdobie, než je životnosť technológie v podniku, kam nastúpia po skončení. Preto musia študentov pripravovať v podstatne širšom zábere, teoreticky aj prakticky a tak, aby boli dostatočne flexibilní,“ vysvetľuje rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Róbert Redhammer, PhD.

čítať ďalej
Strana: [1]  [2] 

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.