Späť

Budúci ekonómovia na UMB v Banskej Bystrici dostali inšpiráciu ako naštartovať úspešnú kariéru

Zástupcovia potenciálnych zamestnávateľov prišli priamo medzi študentov na pôdu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Jej rektor doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. otvoril podujatie Prezentačné dni podnikov a pred nádejnými adeptmi na titul inžiniera ekonómie vysvetlil, že univerzita sa síce zapojila do národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti s fázovým oneskorením, ale je pomerne aktívna a práve Ekonomická fakulta je podľa neho z hľadiska aktivít najúspešnejšia. „Osobne myšlienku tohto projektu vysoko hodnotím a oceňujem. Je to jeden z mála projektov, ktorý je celoplošne vysoko efektívny a úspešný, či už sú to dlhodobé praxe alebo krátkodobé exkurzie, ale aj také podujatia ako sú Prezentačné dni podnikov,“ ocenil na úvod aktivity národného projektu rektor V. Hiadlovský.

Následne sa študentom prihovoril Ing. Štefan Chudoba, PhD., odborný garant pre popularizáciu národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti: „Vy, ako ekonómovia, budete musieť rozmýšľať nad tým, ako sa stať úspešným pre obce, fabriky, organizácie, rôzne spoločnosti. Ste na správnej škole, musia z vás vyrásť manažéri, ktorí vedia, čo chcú.“ Slovenská mladá generácia patrí podľa neho ku špičke a práve vyštudovaný ekonóm je kľúčom každého podniku, bez ktorého sa neurobí nič. „Na vás sa budú riaditelia a celé spoločnosti obracať pri riešení kľúčových problémov. Malé a stredné podniky, ale aj živnostníci závisia od toho, kto to celé zmanažuje.“ Štefan Chudoba zdôraznil, že je mu ľúto, že mnohí naši špičkoví študenti študujú vonku. Uviedol, že zhruba 14 % odchádza do Českej republiky. „Čo je škoda a ešte väčšia smola je, ak tam zostávajú natrvalo.“ Študentom Ekonomickej fakulty UMB zaželal zdravie a úspech. „Želám vám tiež, aby ste sa hýbali v spoločnosti, kde sa myslí. A musíte byť lepší ako ostatní.“

"Práve šancu ako byť lepší prišli na univerzitu predstaviť aj predchodcovia na banskobystrickej Alma Mater, dnes úspešní manažéri," nadviazal vo svojom príhovore Ing. Milan Fiľa, PhD., odborný garant národného projektu pre spoluprácu vysokých škôl s podnikovou praxou. „Zo 100 životopisov, ktoré pošlete pri hľadaní si zamestnania, ide 80 % bokom. Nečudujte sa, ak tam pripojíte „selfie“ fotku niekde z diskotéky, motivačný list muža napísaný v ženskom rode, zkopírovný z webu a podobne,“ hovorí Milan Fiľa a pokračuje, že ak by tam bolo, že záujemca o prácu absolvoval program Erazmus, bol v zahraničí, riešil diplomovku priamo v podniku, bolo by to iné. „Čo si myslíte, kto bude mať šancu uspieť na pohovore?“ opýtal sa prítomných poslucháčov fakulty a zdôraznil, že práve preto je tu národný projekt, ktorý im chce v tomto smere pomôcť.

"V rámci národného projektu sa už 230 študentov zúčastnilo na praxi priamo v podnikoch, k dispozícii je stále približne 50 ponúk na  podnikovú prax, kde sa môžu zapojiť aj banskobystrickí študenti. Momentálne je je do projektu zapojených 75 podnikov a 25 fakúlt z  slovenských 8 univerzít", vyratúva Milan Fiľa. „Po technike je v rámci podnikovej praxe záujem najmä o študentov ekonómie a manažmentu, takže o vás.“ Ako ďalšiu motiváciu spomenul aj možnosť zúčastniť sa zahraničnej stáže: šanca je pre 20 študentov II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia. „Máte veľa možností, obrovské množstvo voľného času, ktoré vám umožňuje  skúšať nastúpiť do zamestnania a ak vám to nevyjde, nič sa nedeje. Môžete skúsiť podnikať, ak to nevyjde, stále sa nič nedeje, máte ešte dosť času. Skončíte síce v malej strate, no stále ste študent, môžete začať odznova. Omnoho ťažšie sa vám bude skúšať po škole, keď sa už budete musieť postarať o vlastné bývanie, rodinu, veľmi ťažko sa vám bude riskovať. Želám všetko dobré, nech sa darí, nech ste úspešní,“ uzavrel Milan Fiľa.

Vzápätí slovo dostali už samotní absolventi univerzity, ktorým sa podarilo rozbehnúť si sľubnú kariéru. Ing. Martin Vlčko, člen predstavenstva a finančný riaditeľ spoločnosti Softip sedel v tých istých laviciach pred 10 rokmi a ukončil odbor malé a stredné podniky. „Či som úspešný? Myslím si, že áno a viem sa aj zhodnotiť. Zodpovedám za celý back office, som hlavne manažérom, nielen finančným riaditeľom. Spadá podo mňa aj marketing, hospodárska správa, ľudské zdroje, mám naozaj pestrú škálu zodpovednosti.“ IT firma, ktorú zastupuje, má pracoviská v 8 mestách na Slovensku. Aj v Banskej Bystrici zastáva významné postavenie a v regióne patrí podľa neho medzi najúspešnejšie firmy z hľadiska prínosu pre hospodárstvo celej krajiny. „Keby som sa mal vrátiť o 10 rokov dozadu, pamätám si na moje prednášky. Bol to prierez procesov v podniku, naozaj som si pričuchol takmer ku všetkým procesom, ktoré aj reálne fungujú.“

Čo ale Martin Vlčko vníma ako veľmi dobré rozhodnutie počas štúdia je to, že išiel nabrať skúsenosti do zahraničia. „Začal som si viac veriť, najmä kvôli znalosti jazyka. Ak chcete byť úspešní, musíte sledovať okolitý svet. Treba si vyskúšať akúkoľvek prácu, kde máte zodpovednosť. Treba si odskákať aj nižšie pozície. Ak nepoznáte nižšie pracovné úlohy, nemôžete byť dobrým manažérom.“ Študentom odporúča najmä to, aby boli iniciatívni a kreatívni. Spomenul, že u nich vo firme majú práve dve študentky tejto fakulty na praxi. „Bol som veľmi prekvapený, aké sú šikovné. Finišujú s diplomovou prácou, robia s databázami. Toto som ja nezažil, boli lepšie pripravené do praxe než ja kedysi. Dokázali prakticky navrhnúť finančné reporty a sledovanie rôznych ukazovateľov, takže u nás vo firme vidíme, že dnešní študenti sa niekam posunuli.“ Martin Vlčko hovorí, že majú aj ďalšie žiadosti študentov o tvorbu diplomových prác u nich. „Budeme vždy radi, ak budete mať Softip v pamäti, nebojte sa na nás obrátiť. Keď vyberám adeptov, platia dve otázky: či vie a či chce. Ak aj nevie a chce, dokáže sa naučiť, ale ak nechce, to nie je cesta.“

Ďalším rečníkom bol riaditeľ sekcie pre nemecky hovoriace spoločnosti na oddelení auditu spoločnosti Deloitte Audit, s.r.o. Ing. Peter Jaroš, ktorý skončil túto univerzitu pred 12 rokmi. „Škola mi dala veľmi veľa. Veľa základov, ale boli to len malé sklíčka. Chcel som robiť tam, kde by som vedel tie sklíčka zložiť,“ vraví P. Jaroš a dodáva, že najskôr sa mu nechcelo veriť, že by ho prijali do tak veľkej a úspešnej firmy ako je Deloitte, no podarilo sa. Spoločnosť má svoje zastúpenie v 180 krajinách sveta, približne 200-tisíc zamestnancov a mnoho miliónov obratu, ktorý sa stále mení. Na Slovensku majú otvorené tri kancelárie. „Keď som bol na pozícii ako ste vy a rozhodoval som sa, čo budem robiť, zavážilo nasledovné: Je jedno, či ostanete na Slovensku alebo nie, dôležité je, aby ste mali cieľ a vybrali si cestu, ktorou chcete ísť a aby ste sa nebáli ísť za svojím cieľom.“

Ing. Roman Juráš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Generali Poisťovňa, a. s. končil školu práve na prelome režimov a svoju prezentáciu nazval: „November 1989 som si všimol. Aj vďaka nemu sa s vami môžem dnes podeliť o moje skúsenosti“. „Bola to veľmi zaujímavá doba. V rámci programu AISEC som dostal možnosť ísť niekam von,“ začal svoje rozprávanie R. Juráš.  V roku 1992 odcestoval do Rakúska pracovať v známej audítorskej firme KPMG. „Tie roky mi dali veľmi veľa, no od začiatku som vedel, že nebudem audítorom. Chcel som niečo budovať, a tak prišla šanca postaviť poisťovňu Generali na Slovensku.“ Odvtedy je už vo firme 19. rok. „Pri práci s ľuďmi, s tímom, ktorý máte pod sebou vo firme, potrebujete predovšetkým poznať ich hodnoty, záujmy, potreby, toto všetko ako manažér musíte mať v podvedomí. Najdôležitejšie je to, že musíte chcieť, vedieť a môcť,“ zhrnul to najdôležitejšie R. Juráš. Odporúča tiež, že ak si z komplikovaného modelu študenti urobia podproblémy, jednoduchšie modely, ľahšie nájdu riešenia. „Vždy choďte cez jednoduchšie modely. Rovnako je dôležitý balans medzi poriadkom a neporiadkom. Ak si vyčistíte stôl, ostatnú len podstatné veci. Hľadajte možnosti a príležitosti, úspech sa dostaví.“

"Vaša budúcnosť nekončí štátnicami," upozornil študentov aj Mgr. Slavomír Špitáľ, absolvent Pedagogickej fakulty UMB, dnes pracujúci na pozícii manažéra predaja spoločnosti ZTS Strojárne, s.r.o. v Námestove. „Tá vás len pripraví na to, čo budete robiť ďalej.“ Je presvedčený, že také výrobné podniky ako ZTS Strojárne majú čo ponúknuť aj absolventom banskobystrickej ekonomickej fakulty. „Darí sa nám stále hľadať nových spolupracovníkov, ale stratégia a náročné výzvy, ktoré sme si vo firme nastavili, nás nútia prijímať mladých ambicióznych, šikovných ľudí. Máme rôzne programy na podporu ľudských zdrojov.“ Slavomír Špitáľ zdôraznil, že „strojarina“ je stále niečo, čo dokáže krajinu a ľudí v nej živiť. „Sme vyhľadávaný dodávateľ a náš jediný problém je, že nedokážeme pokryť všetky požiadavky zákazníkov, čo sa týka objemov požadovaných služieb, preto potrebujeme takých ľudí, ako ste vy,“ adresoval študentom.

Pomerne čerstvou absolventkou práve Ekonomickej fakulty UMB je Ing. Jana Suroviaková, ktorá v ZTS Strojárne pracuje na pozícii referentka kontrolingu. „Je to zvláštny pocit sa sem znova postaviť,“ povedala na úvod svojho rozprávania. Vyštudovala odbor financie, bankovníctvo a investovanie. Budúcim nádejným kolegom popísala Trainee program v ich firme, ktorý je pre nich k dispozícii. „Záujemca cirkuluje počas troch mesiacov po jednotlivých oddeleniach a následne je s ním uskutočnený pohovor. Ak vyhovuje, môže mu byť ponúknutý trvalý pracovný úväzok.“ Ako ďalší program spomenula Internship, ktorý funguje formou stáže.

Rôzne možnosti spolupráce ponúkol študentom aj Ing. Matej Blahút, riaditeľ projektovania informačných systémov ŽP Informatika, s.r.o. Je to dcérska spoločnosť Železiarní Podbrezová. Firma má 48-ročné skúsenosti v segmente IT, aktuálne v nej pracuje 104 zamestnancov. Matej Blahút tvrdí, že veľkú väčšinu softvéru vyvíjajú sami. „Boli by sme radi, keby sa nám podarilo vstúpiť do vzdelávacieho procesu. Hľadáme inovatívnych ľudí, tímových hráčov, extrovertných komunikátorov, asertívnych ľudí, ale aj puntičkárov, ktorí sú skôr introverti.“ Konkrétne ide o pozície analytikov, programátorov, doménových špecialistov. „Máme letné študentské kempy pre vysokoškolákov, ďalej sú tu možnosti tvorby diplomových prác u nás a tiež doktorandské praxe. Niektorí, ktorí absolvovali vysokoškolské kempy, u nás zostali pracovať.“

Takým je aj RNDr. Norbert Gröne - programátor, analytik tejto spoločnosti. Absolvent Fakulty prírodných vied UMB, Katedry informatiky, nastúpil do zamestnania pred štyrmi rokmi. Najskôr prešiel rôznymi formami školenia. Ako hlavnú výhodu v jeho zamestnaní vníma 8-hodinový pracovný čas a pružnú pracovnú dobu. „Ak by vás naša ponuka oslovila, určite vás veľmi radi privítame v našom kolektíve.“

Absolventom Ekonomickej fakulty UMB je tiež Ing. Michal Valkovič, študoval odbor financie, bankovníctvo a investovanie a dnes pracuje na pozícii Drugs team Leader firmy Procter & Gamble SR. Až traja zo siedmych ľudí pôsobiaci v top manažmente firmy študovali práve túto fakultu, vrátane jeho samotného. Je to takmer polovica celého top manažmentu, Michal Valkovič preto študentom zdôraznil: študujete na  fakulte s nadpriemernou uplatniteľnosťou v praxi. Firma má podľa neho 98 miliónový ročný obrat, čím sa radí medzi väčšie firmy. „Buďte na  pohovoroch sebavedomí. Musíte si nacvičiť, ako sa prezentovať. Pracovné skúsenosti vám pomôžu úspešne odštartovať vašu kariéru,“ odporúča M. Valkovič.

Napísala Ing. Slávka Habrmanová


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.