Carcoustics Slovakia Nováky

Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov


Počet ponúkaných praxi 4

SPINEA Technologies s.r.o.

Vedecký výskum a vývoj


Počet ponúkaných praxi 0

CEIT, a.s.

Vedecký výskum a vývoj


Počet ponúkaných praxi 0

CEIT Consulting, s.r.o.

Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby


Počet ponúkaných praxi 0

Miba Steeltec s.r.o.

Výroba a spracovanie kovov


Počet ponúkaných praxi 0

THORMA Výroba, k.s.

Výroba a spracovanie kovov


Počet ponúkaných praxi 0

BOST SK, a.s.

Výroba strojov a zariadení inde neuvedených


Počet ponúkaných praxi 0

CEIT Biomedical Engineering, s.r.o.

Výroba a spracovanie kovov


Počet ponúkaných praxi 0

BUKÓZA INVEST spol. s r.o.

Iná výroba


Počet ponúkaných praxi 0

CeMS, s.r.o.

Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia


Počet ponúkaných praxi 0

ZTS VVÚ Machinery s.r.o.

Výroba a spracovanie kovov


Počet ponúkaných praxi 0

HYDINA SLOVENSKO s.r.o.

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace


Počet ponúkaných praxi 0

Ecopora s.r.o.

Právne a účtovnícke činnosti


Počet ponúkaných praxi 0

Tatravagónka a.s.

Výroba strojov a zariadení inde neuvedených


Počet ponúkaných praxi 0

ZTS Strojárne, s.r.o.

Výroba strojov a zariadení inde neuvedených


Počet ponúkaných praxi 0

ATEA Slovakia, s.r.o.

Právne a účtovnícke činnosti


Počet ponúkaných praxi 0

BETRIA PROGRES s.r.o.

Právne a účtovnícke činnosti


Počet ponúkaných praxi 0

Innov8 s.r.o.

Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov


Počet ponúkaných praxi 0

TATRAMAT QUASAR, a. s. Poprad

Výroba a spracovanie kovov


Počet ponúkaných praxi 0

ARCHIMA, s.r.o.

Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy


Počet ponúkaných praxi 0

NEOPOLIS s.r.o.

Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy


Počet ponúkaných praxi 0

COMTEC s. r. o.

Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby


Počet ponúkaných praxi 0

Secop s.r.o.

Výroba strojov a zariadení inde neuvedených


Počet ponúkaných praxi 0

AVICENUM, s.r.o.

Športové, zábavné a rekreačné činnosti


Počet ponúkaných praxi 0

METALTRADE NITRA, spol. s r.o.

Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení


Počet ponúkaných praxi 0

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.

Výroba ostatných dopravných prostriedkov


Počet ponúkaných praxi 0

DIPEX spol. s r. o.

Výroba textilu


Počet ponúkaných praxi 0

GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.

Ubytovanie


Počet ponúkaných praxi 0

IGV technológie s.r.o.

Výroba strojov a zariadení inde neuvedených


Počet ponúkaných praxi 0


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.