Späť

Cesta študentov do hlbín automobilového priemyslu

Slovensku patrí prvenstvo vo svetovom rebríčku v počte vyrobených automobilov na obyvateľa. Automobilový priemysel tak patrí medzi ekonomické piliere našej krajiny a je rozhodujúcim priemyselným odvetvím, na ktoré je naviazané množstvo ďalších dodávateľských podnikov.

Študenti Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ktorí študujú v 1. ročníku inžinierskeho stupňa študijný program Automobilová výroba si ako hlavnú tému svojej exkurzie s podporou národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti zvolili práve túto oblasť. Na svojej ceste za novými poznatkami z praxe navštívili postupne dôležitého výrobcu automobilov a takisto podniky, ktoré do nich vyrábajú a dodávajú ďalšie doplnky a súčasti.

Ich prvou zastávkou bol Volkswagen Slovakia, a.s. v Bratislave, kde sa študenti oboznámili s najmodernejšími technológiami tvárnenia, zvárania, obrábania, montáže automobilov aj metód merania, navštívili lisovňu, karosáreň aj agregátnu halu. Ďalšie kroky viedli do Lozorna, do spoločnosti Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou plastových dielov automobilov. Študenti si mohli pozrieť ich vývoj, navrhovanie a konštruovania, ako aj ich reálnu výrobu. Do detailov sa oboznámili s celým výrobným procesom výrobkov, jednotlivými výrobnými postupmi a operáciami.

Tretím navštíveným podnikom bola spoločnosť Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o. vo Zvolene, kde mali študenti možnosť nahliadnuť do vývoja a výroby brzdových strmeňov a ich príslušenstva pre rôzne typy automobilov. Zaujímavým miestom bolo testovacie centrum, v ktorom prebiehajú skúšky brzdových strmeňov podľa prísnych technických, bezpečnostných a legislatívnych požiadaviek. Poslednou zastávkou bol závod Johnson Controls, s.r.o. v Lučenci, ktorý je zameraný výlučne na výrobu interiérových prvkov automobilov, konkrétne autosedačiek a opierok hlavy. Aj tu bol študentom predstavený detailne celý výrobný proces.

„Exkurzie v podnikoch boli významným prínosom pre rozšírenie si poznatkov študentov,“ hovorí Ing. Štefan Kender, PhD., pedagóg z Technickej univerzity v Košiciach, ktorý študentov na exkurzii po Slovensku sprevádzal a dodáva: „Takáto možnosť absolvovať exkurziu priamo vo výrobnom závode a možnosť nahliadnuť do výrobného procesu umožnila študentom hlbšie pochopiť fungovanie celého komplexu predvýrobných, výrobných a povýrobných operácií nevyhnutných pre správne fungovanie celého podniku.“

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.