Späť

Embraco Spišská Nová Ves prehodnocuje svoj vzdelávací program

Dňa 12.11.2013 sme sa stretli s odborníkmi na ľudské zdroje Embraco v Spišskej Novej Vsi.

Hoci na obdobie 2013/2014 spoločnosť už svoj „trainee program“ uzavrela, predsa len program vzdelávania prehodnocuje a zváži zapojenie sa do národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti". Zástupcov Embraco zaujala podpora z národného projektu pre dlhodobé stáže študentov vysokých škôl, i podpora exkurzií a prezentácií podnikov študentom na pôde vysokých škôl.

Tomáš Dravecký, líder Embraco pre ľudské zdroje a Andrej Bederka, odborný garant národného projektu pre spoluprácu VŠ a podnikov sa zhodli, že v súčasnosti je pre špičkové podniky nevyhnutné vyhliadnuť si a pripraviť  schopného absolventa vysokej školy už počas jeho vysokoškolského štúdia. To je na druhej strane príležitosť pre schopných a ambicióznych študentov zvýšiť svoje šance na sľubnú kariéru.

Spoločnosť je moderným výrobcom hermetických kompresorov s dôrazom na kvalitu a inovácie.  Embraco zamestnáva približne 10 000 zamestnancov na celom svete a jeho produkty sú uprednostňované veľkými spoločnosťami na výrobu domácich spotrebičov a známymi výrobcami komerčného chladenia. O „trainee programe“ spoločnosti Embraco Spišská Nová Ves sa viac dočítate na www.trainee.embraco.sk/#program.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.