Späť

Exkurzia, ktorá zanechala naozaj silné dojmy. Študenti nitrianskej univerzity si boli pozrieť myjavský bitúnok

Také niečo sa v školských laviciach, za katedrou či v pokusných laboratóriách univerzít veľmi nevidí.

Proces jatočného spracovania hospodárskych zvierat od samotnej porážky cez opracovanie, kontrolu kvality, porcovanie mäsa, skladovanie až posun na expedíciu, resp. do podnikovej výroby mäsových výrobkov mohli priamo na vlastné oči sledovať študenti Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V polovici decembra 2014 boli s podporou národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ na exkurzii v bitúnku Svaman na Myjave.  

Dojmy študentov boli naozaj silné. „Zaujala ma tá miestnosť, kde sa skladovala krv. Nikdy som si nevedela celkom predstaviť, ako to vyzerá v skutočnosti,“ hovorí Jaroslava Líšková, ktorá navštevuje prvý inžiniersky ročník v odbore technológia potravín. Ocenila výber tohto myjavského podniku pre účely jej ďalšieho štúdia, ale najmä pre rozhodovanie sa čo robiť po skončení školy. „Mám príjemné pocity. Myslím si, že je to vhodná exkurzia do praxe,“ vraví a dodáva, že o tejto možnosti sa dopočula cez projekt vysokoskolacidopraxe.sk. Jej spolužiačka Jana Závadská hovorí, že na takejto exkurzii bola prvýkrát a veľmi ju to motivovalo do praxe. Zaujímavým pre ňu bol úplne celý proces rozrábky ošípaných.

Po exkurzii na tomto oddelení sa študenti presunuli pozrieť si aj postup v prípade hovädzieho dobytku. Podnik patrí k druhému najväčšiemu producentovi jatočného opracovávania hospodárskych zvierat na Slovensku. Denne s výnimkou štvrtka opracuje 400 až 700 kusov ošípaných v závislosti od dopytu a každý utorok a piatok vyprodukuje 30 až 40 kusov hovädzieho. Spracováva len mäso pochádzajúce zo slovenských fariem. Odbyt smeruje najmä na Slovensko a do Česka, v prípade bravčového idú väčšinou na expedíciu celé polky, v menšej miere sa produkujú naporcované diely ošípaných, časť mäsa postupuje aj do vlastnej výroby mäsových výrobkov. Produkcia firmy Svaman je skôr k dispozícii zákazníkom rôznych mäsiarstiev a nie veľkých obchodných reťazcov.  

„Tento podnik máme vytypovaný už asi päť rokov. Chodíme sem pravidelne. Študenti sú technológovia, musia mať základné informácie o technologických úkonoch, ktoré sú spojené s jatočným spracovaním hospodárskych zvierat,“ uviedol Ing. Marek Bobko, PhD., odborný asistent na Katedre hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Poukázal na význam takýchto exkurzií, ktorý spočíva podľa neho v tom, že študenti nadväzujú na svoje teoretické poznatky skutočnými znalosťami z praxe. „Majú možnosť vidieť, ako to reálne v praxi vyzerá, nielen to, čo sa dozvedia v rámci svojich základných informácií na teoretických predmetoch.“

Marek Bobko prezradil, že práve v tomto podniku si našli zamestnanie aj niektorí z absolventov nitrianskej univerzity. Medzi nimi, napríklad aj náš sprievodca bitúnkom Peter Vojtek či manažér kvality Miroslav Malý. „Miroslav bol ešte len teraz nedávno mojim študentom,“ spomína s úsmevom lektor Bobko.

A čo účastníci exkurzie? Majú chuť pri výbere budúceho povolania nasledovať svojich predchodcov v školských laviciach v podniku, ktorý práve navštívili? „Áno, vedela by som si predstaviť zamestnať sa tu. Hlavne kontrolovať technológiu, ako sa vyrábajú a rozrábajú mäsové výrobky,“ pritakáva Jana Závadská. Jej spolužiačka Jaroslava Líšková však nie je ešte definitívne rozhodnutá. „Nie som si celkom istá, či je to to, čo ma láka robiť. Ale nemám voči tomu žiaden odpor. Takže by mi nevadilo pracovať tu," vysvetľuje. Technológovia nitrianskej univerzity by si okrem živočíšnej výroby mohli nájsť uplatnenie aj v rastlinnej, teda celkovo v oblasti potravinárstva.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.