Späť

Kinex Bearings v Bytči ráta s vysokoškolákmi pri príprave odborného dorastu

V pondelok 21.10.2013 rokoval odborný garant projektu pre spoluprácu VŠ a podnikov Ing. Andrej Bederka so spoločnosťou Kinex Bearings v Bytči o spolupráci na vzdelávaní študentov vysokých škôl v podnikovej praxi.

Strojárska spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a predajom valivých ložísk vyváža viac než 90% svojej produkcie na zahraničné trhy, kde musí presvedčiť kvalitou produkcie a vlastnými inováciami. V rámci spolupráce so Žilinskou univerzitou v Žiline a s podporou národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" podnik plánuje praktickú prípravu vysokoškolákov na perspektívne profesie v oblasti konštrukcie, strojárskych technológií a priemyselného inžinierstva.

Ing. Zuzana Bodzanová, riaditeľka pre ľudské zdroje spoločnosti Kinex Bearings, plánuje ponúknuť prax asi 10 študentom Žilinskej univerzity do konca mesiaca október 2013. Absolventov, ktorí svojim prístupom podnik zaujmú, očakáva ponuka perspektívnej práce.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.