Späť

Možnosti pre študentov UMB v Banskej Bystrici sú stále zaujímavejšie

V Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela bolo v utorok 7. októbra 2014 pomerne rušno. Študenti, ktorých už teraz zaujíma, čo budú robiť po skončení štúdia, mohli počas Univerzitného dňa kariéry 2014 navštíviť stánky viacerých podnikov, firiem a študentských organizácií.

Tie im prišli ponúknuť možnosti budúceho zamestnania a zároveň si prišli vytipovať tých najšikovnejších, ktorým vedia ponúknuť aj prax počas štúdia. Nechýbali ani zástupcovia národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorých informácie o ponukách praxe a exkurzií študentov zaujali a mnohí by výhody projektu aj radi využili.


A čo nám povedali samotní študenti na otázku o prepájaní štúdia s reálnou praxou?

„Pre mňa by bolo veľmi zaujímavé navštíviť niektoré zKariérny deň UMB 2 podnikov, vidieť, ako to v nich naozaj funguje, pretože niet nad osobnú skúsenosť,“ povedala študentka 3. ročníka Lenka. „Študujem ekonomiku a manažment a dúfam, že raz sa v mojom odbore aj zamestnám.“

„Ako piatak už nemám veľa možností dostať sa na dlhšiu prax, pretože sa musím sústrediť na ukončenie školy a na písanie diplomovky,“ zveril sa Andrej. „Ale ak by som začínal štúdium odznova, určite by som sa sústredil predovšetkým na praktické skúsenosti. Teória je totižtoKariérny deň UMB 3 dobrá vec, ale bez praxe sa človek nikam nedostane. To vidím už teraz.“

Prax by mala byť podľa nás dôležitejšia ako teória,“ povedala za svoje kolegyne druháčka Jarka a jej spolužiačky súhlasne prikyvovali. „Veríme, že počas školy sa nám podarí získať dostatok praktických skúseností, aby sme naším životopisom zaujali a ľahšie získali prácu po skončení školy.“

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.