Späť

Na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre zažiarili aj inovatívne práce študentov

Funkčné terénne vozidlo, model tanku aj skutočný prieskumný dron. To je reprezentatívna ukážka z projektov realizovaných pod záštitou Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s vybranými spoločnosťami z podnikateľskej sféry.

Práve myšlienku prepojenia vysokých škôl s podnikovou praxou plne podporuje a presadzuje národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“.

Jednotlivé univerzity, ktoré úzko spolupracujú aj s národným projektom, sa na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu 2015 v Nitre (konajúcom sa 19. – 22. mája)  prezentovali v pavilóne A v rámci tematickej výstavy Techfórum 2015 – Výstava inovatívnych riešení z vývojových a výskumných pracovísk technických fakúlt slovenských technických univerzít a Slovenskej akadémie vied. Pestrú kolekciu študentských výtvorov prišli predstaviť samotní autori.

Daniel Siekela, Dominik Malec a Miroslav Bartoš navrhli a aj reálne skonštruovali terénne pásové vozidlo s elektrickým pohonom, pričom na  pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa vyrábala väčšina jeho súčiastok. Študenti Fakulty špeciálnej techniky pri zostrojení tejto zaujímavej konštrukčnej novinky využili cenné poznatky z takých predmetov ako špeciálna strojárska technika, údržba špeciálnej mobilnej techniky, mechanika, elektronika, technológia výroby, montáže, materiály, ale aj počítačom podporované 3D modelovanie. 

„Záujem o naše terénne vozidlo je veľký, pristavujú sa u nás odborníci a  pýtajú sa na ďalší vývoj. Ponúkajú nám odbornú pomoc pri rozvoji projektu,“ spomenul Daniel Siekela.

Mladí konštruktéri získali na tento projekt finančnú podporu vo výške 5 000 eur. Vzniklo tak plne funkčné vozidlo najmä pre jazdu v ťažkom teréne. Pre pohon vozidla použili dva elektromotory, ktorých výkon sa dá pružne upravovať, a tým umožňuje optimalizovať štýl jazdy podľa terénu.

„Pridaním elektrického pohonu sme upravili podvozok tak, aby uloženie tlmičov s dorazovým mechanizmom obmedzovalo pohyb pojazdných kolies a  zároveň udržiavalo stabilitu pri akcelerácii. Medzi riadením a podvozkom nie je mechanická väzba, jazda je ovládaná plne elektricky,“ vysvetlil Miroslav Bartoš inováciu ich konštruktérskej novinky.


Úspech ich vynálezu zhodnotila aj odborná porota veľtrhu a v silnej konkurencii 14 fakúlt z deviatich vysokých škôl získali cenu veľtrhu TECHFÓRUM 2015.

„Chceli by sme sa hlavne poďakovať podpore našich pedagógov, ktorí to niekedy s nami nemali ľahké a taktiež rektorovi univerzity doc. Ing. Jozefovi Habánikovi, PhD. a dekanovi fakulty Ing. Jozefovi Kasalovi, PhD,“ dodal Dominik Malec.
 

Kúpa papierovej dokumentácie, na základe ktorej sa môže spustiť sériová výroba. Taká zas bola predstava záujemcu v prípade ďalšieho študentského výtvoru - modelu bojového tanku v mierke 1:6. „Ide o celokovový stroj na diaľkového ovládanie s univerzálnym podvozkom a nainštalovanými pojazdnými kolesami. Už sme ho skoro predali. Je to niečo, čo nekúpite v obchode,“ hovorí s hrdosťou jeho autor Ing. Štefan Timár, PhD.

Bezpilotný dron s doletom 2,5 km určený na prieskum neznámych oblastí fungujúci na pohon akumulátora predstavil jeho tvorca Ing. Pavol Mikuš. „Jeho využitie možno nájsť najmä v neznámych terénoch, kde sa vďaka nemu nemusí riskovať život človeka,“ upresňuje.

Ďalší z vystavovateľov nitrianskeho veľtrhu - Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Technickej univerzity v Košiciach - záujemcom priblížila, aké riešenia používa v rámci práce s virtuálnou realitou, 3D digitalizáciou objektov a priestorov či priemyselnými vizualizáciami. Pracujú aj na tom, ako napríklad naskenovať stoličku, preklopiť jej kontúry do počítača, dotvoriť ju v konkrétnom programe do  reálnej podoby, vďaka čomu získavajú všetky jej parametre použiteľné ďalej vo výrobnom procese. Namiesto mechanického merania akýchkoľvek predmetov s metrom v ruke sa tak výrazne ušetrí čas.

Fakulta a jej jednotlivé katedry majú rozvinutú spoluprácu so  spoločnosťou SPINEA Technologies, s.r.o. v Prešove zaoberajúcou sa vývojom inovatívnych nápadov a následnou aplikáciou do praxe. Práve firma SPINEA je tiež úspešne zapojená do národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. „Mnoho našich študentov išlo na takúto prax. Tí šikovnejší majú tendenciu vo firme po skončení štúdia zostať,“uviedol jeden z pedagógov Katedry počítačovej podpory výrobných technológií Dipl. Ing. Miroslav Janák, PhD.. Tvrdí, že spolupráca medzi univerzitou a firmou je obojstranne výhodná – to, že si študenti nachádzajú kvalitné uplatnenie na trhu práce znamená dobré referencie pre školu, rovnako si tým utužujú pozitívny vzťah a komunikáciu s podnikateľkou sférou a môžu ďalej pripravovať spoločné projekty či stavať na vzájomnej spolupráci. „Nejde o to, že by sme mali na tom zarábať, no takáto spolupráca nám prináša iné plusy na rôznych úrovniach. Mínusy nenachádzam žiadne,“ pochvaľuje si Miroslav Janák. 

Klasický, starý známy model FIAT 126 zas upravil do výkonnejšej podoby poslucháč Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave Peter Getler v rámci Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Priamo na  výstavisku predstavil a niekoľko krát aj vyskúšal 6 krát silnejší motor než originál, úpravu podvozku a karosérie auta, rovnako tak si mohli okoloidúci pozrieť nanovo zostrojenú konštrukcia auta. Fakulta priniesla a vystavovala aj ďalšie práce študentov: digitalizáciu a výrobu modelu ľudskej hlavy, model mosta APOLLO, model navrhnutej pamätnej mince, model makiet dvoch motoriek (návrh pomocou CAX technológií). 

Žilinská univerzita v Žiline mala svoje zastúpenie v podobe auta na  elektrický pohon s rýchlosťou 85 km/h, ktoré vytvorili študenti rovno na  pôde univerzity. Jeho jednotlivé komponenty mali na starosti viaceré katedry, napr. konštruktéri urobili dizajn, elektrotechnici  riešili, ako spojazdniť auto elektrickou energiou, svoje odviedlo aj pracovisko merania vlastností povrchov, pracovisko zlievania, zvárania či počítačové modelovanie a simulácie.

Jamkovacie zariadenie, dvojčelusťová lopata, adaptér hydraulického kladiva na banský nakladač, drapák na drevo, stroj na presádzanie drevín, zariadenie pre meranie uhla sklzu, ale aj špeciálny nekonvenčný lanový vozík - to je len časť študentských návrhov, s ktorými sa na  Medzinárodnom strojárskom veľtrhu predstavila Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene.

Práve študenti, ktorí sa popri škole venujú aj takýmto zaujímavým projektom, majú nesporne väčšie šance odlíšiť sa od ostatných a uspieť tak v silnom konkurenčnom boji na trhu práce. Pre každého zamestnávateľa je totiž cenným taký uchádzač, ktorý sa môže pochváliť tým, že okrem teoretických vedomostí  získava aj praktické skúsenosti.

 

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.