Späť

Na pôdu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa vrátili jej absolventi - úspešní manažéri. Študentom predstavili lákavé ponuky.

MATADOR HOLDING, a.s., SECOP, s.r.o., Müehlbauer Technologies, s.r.o., TAURIS NITRIA, s.r.o., ale aj akciová spoločnosť AGRO TAMI. ČO všetko majú tieto firmy spoločné?

Ich zástupcovia sa 3. marca 2015 stretli na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, aby tamojším študentom predstavili zaujímavú ponuku. Každá zo spoločností im v rámci ďalšieho zo série podujatí  Prezentačné dni podnikov organizovaných s podporou národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnostiponúkla rôzne možnosti spolupráce počas alebo aj po skončení štúdia.

V úvode prorektorka prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. vysvetlila, že univerzita sa zapojila do projektu, aby študentom pomohla dostať sa priamo do výrobnej praxe. „My vás pripravujeme po teoretickej stránke, ale dôležité je tiež, aby ste videli reálne procesy priamo v podnikoch.  Aby bol pre vás zmysluplným čas, ktorý trávite tu na univerzite, treba získať čo najviac vedomostí a zručností. A s nimi sa už môžete veľmi dobre uplatniť v praxi.“

Odborný garant aktivity národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti Ing. Štefan Chudoba, PhD. zdôraznil, že život má vždy dve stránky. „V mojej dobe sme boli dosť uzavretí. 30 rokov mi trvalo, kým som sa dostal von. Ale silnou stránkou bolo, že školy mali pevnú väzbu s praxou, čo dnes nefunguje. V súčasnosti vám dajú papier, že ste 5 rokov niekde strávili, ale to je slabou náplasťou, aby ste si našli skutočné uplatnenie na trhu práce.“

Je podľa neho potrebné si uvedomiť, že zamestnanosť v oblasti poľnohospodárstva výrazne poklesla. Kým v roku 1900 to bolo 68 % z pracujúcej populácie, zamestnanosť v poľnohospodárstve predstavovala v roku 2010 už len 3,22 %. Študentom však napriek tomu odkázal: „Ste na tej správnej škole.“ Vysvetlil totiž, že poľnohospodárstvo je charakteristické pre jednu zásadnú skutočnosť:  „Vo vyspelých krajinách vytvára 1 pracovné miesto v poľnohospodárstve 20 ďalších pracovných miest.“ Ďalej študentom zaželal, aby nadviazali kontakt a spoluprácu s ľuďmi, ktorí boli v rámci národného projektu na pôdu SPU pozvaní – ide o ich predchodcov v tých istých školských laviciach, dnes úspešných manažérov.
 
„Táto škola je tá, na ktorej sa dá stavať,“ pridal sa aj Ing. Milan Fiľa, PhD., odborný garant pre spoluprácu vysokých škôl a podnikov národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Prítomných v posluchárni sa opýtal, koľkí počas štúdia už pracujú. Ruky zdvihlo približne 12 študentov. Ten, ktorý kladne odpovedal na otázku, či už podniká, bol len jeden, členmi rôznych krúžkov je asi 10 študentov. „Vy máte môj obdiv,“ adresoval im. Ostatní sú podľa neho študentmi na plný úväzok. „Máte obrovské príležitosti na vysokej škole. Môžete sa bez rizika púšťať do rôznych vecí, skúšať rôzne príležitosti. Keď vás práca nebude baviť, začnete podnikať, máte možnosť cestovať. Aj zlá skúsenosť je skúsenosť,“ tvrdil.

Následne Milan Fiľa predstavil zmysel a význam národného projektu. Uviedol, že bolo umiestnených už 181 študentov na podnikovej praxi. „Od nového roka bola spustená druhá etapa. Máme k dispozícii ďalších 138 ponúk, resp. miest, kam sa dá ísť.“ Zároveň spomenul vybrané ponuky pre študentov nitrianskej SPU: 8 z nich by mohlo absolvovať prax vo firme ZF Slovakia, a.s., Wertheim, s.r.o. ponúka 1 miesto, SECOP, s.r.o. hľadá 3 študentov, ďalších umiestni aj spoločnosť MATADOR HOLDING, a. s.

Okrem toho už bolo doposiaľ uskutočnených 98 jedno- alebo viacdenných podnikových exkurzií, ktorých sa zúčastnilo viac ako 2 800 študentov. Z tohto počtu pripadá pätina na nitriansku univerzitu. Možnosti sú ale ešte širšie – celková kapacita národného projektu je 3 350 podnikových exkurzií. Navyše, vybraným 20 študentom je k dispozícii aj zahraničná stáž. Zatiaľ ju absolvovalo alebo sa v týchto dňoch chystá absolvovať 11 študentov, šlo najmä o Nemeckom alebo Česko.

Ako prvý predstavil študentom firmu, ktorú zastupuje, Mgr. Peter Havetta, personalista spoločnosti MATADOR Automotive Vráble, a. s. V nej má na starosti rozvoj a ďalšie vzdelávanie zamestnancov. Firma pôsobí v oblasti automotive, venuje sa lisovaniu, zváraniu, montáži, dizajnu až po produkciu konečných výrobkov určených pestrej škále známych automobilových spoločností. Ponúka svoje produkty nielen v Európe, ale aj ďalej vo svete. Má svoje podniky v Mladej Boleslavy, Dubnici nad Váhom či Vrábľoch.  Peter Havetta zároveň predstavil čerstvého absolventa SPU Ing. Patrika Tótha, ktorá si našiel u nich vo firme uplatnenie ako interný audítor. Je absolventom Technickej fakulty SPU,  odboru Kvalita produkcie. Patrik Tóth stručne popísal svoj príbeh, ktorý mu pomohol získať veľmi zaujímavé pracovné miesto. Už počas strednej školy brigádoval vo firme MATADOR. „Počas vysokej školy som tam bol každé letné prázdniny, dostal sa aj do kancelárií.“ Momentálne je zaradený do firemného tréningového programu. MATADOR má v súčasnosti záujem aj o procesných technológov so špecializáciou na lisovanie a zváranie. „Samozrejme, so znalosťou cudzieho jazyka,“ dodal Peter Havetta, pričom ešte zdôraznil, že spoločnosť MATADOR ponúka stabilné pracovné prostredie.

Ing. Tomáš Brath, výkonný technický riaditeľ a konateľ spoločnosti SECOP, s.r.o., ktorý pred 12 rokmi končil vtedajšiu Mechanizačnú fakultu, si zaspomínal na svoje študentské časy. „Takéto niečo tu vtedy nebolo. Jedna jediná firma prišla priamo na univerzitu prezentovať.“ Odporúča preto študentom, nech využijú príležitosti, ktoré sa im núkajú. Firma, ktorú zastupuje, má podľa neho za úlohu prinášať efektívnejšie, účinnejšie a zodpovednejšie chladiarenstvo, je tiež expertom vo vývoji prislúchajúcich technológií. Má svoje závody na Slovensku (v Zlatých Moravciach), ale aj v Českej republike či Číne. Ako možnosti spolupráce študentom predstavil tvorbu diplomových prác, študentské stáže, ale aj TRAINEE Program 2015. V rámci neho záujemcovia dostanú zmluvu na 6 mesiacov, prejdú rôznymi oddeleniami priamo vo firme a môžu si tak zvoliť, kde by chceli pôsobiť. Vybraní následne dostanú zmluvu na budúci pracovný pomer. „Ponúkame vám najmä možnosť byť súčasťou medzinárodných tímov a získať tak cenné skúsenosti,“ zdôraznil Tomáš Brath študentom.   

Zaujímavé možnosti priniesol poslucháčom SPU aj procesný inžinier spoločnosti Müehlbauer Technologies, s.r.o. Ing. Štefan Fridrich. On sám študoval na Technickej fakulte SPU a okrem toho súbežne stihol vyštudovať dennou formou ďalšiu fakultu. „ Toho času na univerzite tu bolo dosť, no privítal by som viac praxe, hodilo by sa to.“ Firma, ktorú predstavil, má pobočku v priemyselnom parku Nitra - Juh. Ide o spoločnosť, ktorá sa okrem iného venuje aj systémovým a softvérovým riešeniam pri výrobe platobných kariet a cestovných pasov. Profesie, ktoré momentálne potrebujú najviac, sú: konštruktér, softvérista, procesný inžinier, kvalitár, technológ výroby. Štefan Fridrich hovorí, že do konca roka 2015 by radi spolupracovali s 20 študentmi, aktuálne ich majú 15. Každý týždeň robia aj exkurzie zo základnej, strednej a vysokej školy. „Snažte sa hľadať si aspoň čiastočný úväzok. Pokiaľ sa nájde niečo, v čom ste dobrí, treba na sebe pracovať. Dôležité je vycestovať, choďte do Ameriky, do Anglicka, tie skúsenosti sa vám určite vrátia, bez jazyka sa dnes nepohnete nikam,“ odporúča študentom. Posťažoval sa, že motivačné listy záujemcov o prácu, ktoré k nim chodia, sú katastrofa. „Hovorí to veľa o uchádzačovi a je hlavným ukazovateľom, či daného adepta zavoláme na pohovor.“ Ďalej radí venovať pozornosť aj zdanlivo základným veciam, no ani tie nie sú pre každého samozrejmosťou: „Prísť načas, slušne oblečený, naučiť sa aspoň niečo o firme a povedať tie základy aj v cudzom jazyku. Nemať prehnané finančné očakávania hneď od začiatku.“

Ing. Jozef Banský, quality manager spoločnosti ESTAMP SLOVAKIA , s.r.o. predstavil firmu, ktorá dodáva do automobilového priemyslu kryty na nádrže. Študoval tiež Technickú fakultu nitrianskej univerzity, odbor Kvalita produkcie. „Titul musí byť podložený vedomosťami a niečím, čo môžeme implementovať do praxe,“ hovorí. Ponúkol študentom možnosť vypracovať študentské či diplomové práce u nich vo firme.

Ing . Gabriel Balog, ktorý dnes pracuje ako Business consultant, je absolventom Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU. „Je dôležité byť v pohybe, aby o vás vedeli,“ radil v úvode svojho vystúpenia študentom. V žiadnom prípade podľa neho nemá zmysel obávať sa nových výziev a je potrebné nastaviť si vysokú latku svojich cieľov. V skratke predstavil svoju kariéru. Začínal ako obchodník s jahňacím aj baraním mäsom, šlo o dovoz z Talianska, neskôr presedlal na oblasť bankovníctva, dnes je tzv. „head hunter“ v oblastiach bankovníctva a telekomunikácií. „Lovím šikovných, typologicky zaujímavých ľudí.“  Urobil už dosiaľ vyše 2 000 pracovných pohovorov. Uchádzačom podľa neho chýba odvaha, neriskujú, nemajú jasný cieľ. „Buďte odlišní, vyhnite sa predčasným súdom, potrebujete čas a pokoru,“ radí študentom a zároveň hovorí: „Vyberte si, či to bude zamestnanie alebo podnikanie. To je niečo, čo musíte už teraz cítiť.“  

Na svoju Alma mater sa tiež vrátil Ing. Štefan Kalafa, výkonný riaditeľ TAURIS NITRIA, spol. s r.o.. V roku 1989 končil ešte Vysokú školu poľnohospodársku. Potravinárska firma, v mene ktorej sa predstavil svojim nástupcom v školských laviciach, ponúka spoluprácu na diplomových prácach alebo rôzne tréningové programy. „Zodpovedný prístup, pripravenosť, vytrvalosť, to sú tie atribúty, ktoré vám pomôžu zapojiť sa do pracovného procesu.“  Zaprial tiež úspešné zvládnutie záverečných skúšok a naštartovanie sľubnej kariéry.

Absolvent Mechanizačnej fakulty a tiež člen dozornej rady AGRO TAMI a.s. Ing. Pavol Tóth predstavil spoločnosť venujúcu sa výrobe a spracovaniu mlieka. Svoje vystúpenie v úvode okorenil citátom obľúbeného pedagóga - rozum a vzdelanie vraj spolu vôbec nesúvisia. „Vysvetlím,“ pokračoval pred prekvapenými študentmi. „Škola bola kedysi výberovou organizáciou, teraz je náborovou. Nás začínalo asi 240 študentov, s diplomom ale skončilo iba 105.“ Škola v minulosti bola podľa neho tou, ktorá naučila ľudí pre život. „Dnes sa ale učia aj vedomosti, ktoré nikoho nezaujímajú, učí sa niečo, čo nie vždy súvisí s praxou,“ tvrdí Pavol Tóth. „Princípom vysokoškolského vzdelávania, jeho účelom má byť naučiť študentov rozmýšľať, spájať súvislosti, majú sa naučiť, kde hľadať informácie, nie memorovať a potom zabudnúť čím skôr všetko, čo je zbytočné.“ Študentom povedal: „Dôležité je, či ste schopní poučiť sa z chýb, ktoré sme urobili my alebo chcete prejsť vlastnými. Prajem vám, aby to vzdelanie a rozum u vás súviseli a neboli ďaleko od seba.“ 

Podnetné slová adresoval poslucháčom SPU aj člen predstavenstva a výrobný riaditeľ spoločnosti Slovenské farmárske, družstvo Ing. Maroš Kminiak - absolvent Agronomickej fakulty so zootechnologickým zameraním. Slovenské farmárske družstvo združuje viac ako 10 agropodnikov na Slovensku, ktoré spoločne obhospodarujú viac ako 20 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy. „Stanovte si vopred svoj cieľ,“  radí študentom predovšetkým. „Nemusíte byť hneď generál, ale musíte mať výsledky. Ak máte dobrých partnerov v obchode, vo výrobe, prežijete všetko. Nesnažte sa byť v anonymite, podajte si ruky, dodržte slovo.“ Pripomenul, že poľnohospodárstvo je najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvie. „Dnes chce celého človeka. Veľakrát možno padnete na kolená, no o to rýchlejšie naštartujete. Zmeňte výučbu, pýtajte sa, chcite viac, než vám dáva škola,“ odporúčal prítomným v posluchárni. „Táto škola je veľmi dobrá na štart do života. Prežil som to sám na sebe,“ uzavrel Maroš Kminiak.

Svoj príbeh priniesol aj Ing. Robert Bartolen, módny návrhár a florista, absolvent Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Floristika je pre neho srdcová záležitosť – a venuje sa jej už od 16-tich rokov. Dosiahol rôzne úspechy v ČR, Francúzsku či Veľkej Británii. „Môžem potvrdiť, že sa netreba báť ísť do zahraničia. Ale nebojte sa vrátiť. Aj na Slovensku sú ľudia, ktorým sa chce robiť.“ Robert Bartolen ešte študuje doktorandské štúdium. Je presvedčený, že pokiaľ chce človek dosiahnuť určitý cieľ, je dôležité celoživotne sa vzdelávať až do dôchodku. Pre neho je jedna z najhlavnejších zložiek jeho práce marketing, chodí veľa po zahraničí. „Nič sa ale nedá urobiť samostatne. U svojich budúcich spolupracovníkov sa vždy snažím hľadať niečo výnimočné.“

Štefan Chudoba ešte v závere podujatia študentom povedal, že základným zmyslom vzdelávania na vysokých školách je podľa neho pripravovať ľudí, ktorí sú schopní byť na špici. Budúcim inžinierom odkázal:„ Ak si budete hľadať uplatnenie, množstvo ľudí v praxi je pripravených vám pomôcť. Ale ste to vy, študenti, kto musíte chcieť.“

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.