Späť

Absolventi verzus zamestnávatelia. Aké sú ich očakávania?

V porovnaní so zahraničím sa na vysokú školu na Slovensku hlási približne 60 % absolventov stredných škôl. Absolventi síce majú vysokoškolské vzdelanie, ale nie sú dostatočne prepojení s praxou. V realite to potom vyzerá tak, že na pozície, na ktoré by postačilo stredoškolské vzdelanie, sú umiestnení vysokoškoláci.

Na trhu práce sa ocitli absolventi vysokých škôl, ktorí s očakávaním vyhľadávajú pozvania na pracovné pohovory. Podľa Štatistického úradu SR sa v tejto situácii ročne ocitne viac ako 65 tisíc absolventov vysokých škôl, ako aj 40 % absolventov stredných škôl, ktorí nepokračujú vo  vzdelávaní na vysokých školách.

Personálna agentúra Grafton umiestnila do trvalého pracovného pohovoru už viac ako 7 000 kandidátov, z toho takmer 2 000 bolo práve čerstvých absolventov, alebo tzv. juniorov, s maximálne 2 ročnou praxou. Aké sú odporúčania odborníkov z oblasti ľudských zdrojov, ktoré pomôžu absolventom zamestnať sa a budovať si kariéru?

„Naša spoločnosť sa okrem skúsených špecialistov venuje aj čerstvým absolventom stredných a vysokých škôl a uchádzačom o zamestnanie s minimom pracovných skúseností.  Momentálne máme pre absolventov otvorených viac ako 160 pracovných pozícií a predpokladáme, že tento trend bude rásť,“uviedla Katarína Bobotová, Country Manager Graftron Recruitment.

Najžiadanejšie profesie absolventov
Medzi najžiadanejšie profesie zo strany absolventov z technickej oblasti  patria najmä pozície v odvetviach logistiky a kvality. Z oblasti financií je to Junior účtovník, Asistent audítora, Junior controller a podobne. V oblasti IT je záujem o všetky pozície. Absolútna väčšina absolventov škôl s humanitným zameraním preferuje zamestnanie v oblasti ľudských zdrojov alebo marketingu.

  • Pozície v HR ako  (HR asistent, Recruiter...)

  • Pozície v Marketingu (Marketing koordinátor, PR špecialista...)

  • Pozície z  IT (najviac IT analytici, IT testeri, SW vývojár Junior )

  • Pozície z Finančníctva (Účtovník, Junior auditor, Junior kontrolór...)

  • Technické pozície (Kvalitár, Disponent medzinárodnej prepravy...)

Najžiadanejšie profesie zamestnávateľov
Väčšina zamestnávateľov potrebuje obsadiť absolventmi profesie ako Konštruktér, Designer a Technik kvality. V oblasti financií sú najžiadanejší Junior účtovníci a analytici s výbornou znalosťou práce v exceli a so znalosťou cudzieho jazyka.

  • IT odborníci s jazykom

  • Junior účtovníci s jazykom

  • Junior reporting špecialisti s jazykom

  • Špecialisti zákazníckeho servisu s 1-3 jazykmi

  • Juniorské technické pozície s jazykom

Absolventi bez praxe
Na vysokú školu sa hlási približne 60 % absolventov stredných škôl. Slovenský trend vlastniť vysokoškolský titul je v porovnaní so západnými krajinami, kde pokračuje v štúdiu na vysokých školách iba 20 – 25 % stredoškolákov, podľa personalistov veľmi vysoký a nepriaznivý pre trh práce. Absolventi síce majú vysokoškolské vzdelanie, ale nie sú dostatočne prepojení s praxou.

Viac informácií nájdete na: http://karierainfo.zoznam.sk/cl/100323/1405497/Absolventi-verzus-zamestnavatelia--Ake-su-ich-ocakavania-

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.