Späť

Absolventom chýbajú skúsenosti a predstava, čo chcú robiť, hovorí odborník

Absolventom štúdia znižuje uplatnenie sa na trhu práce okrem konkurencie tiež chýbajúca prax a často aj sebareflexia. V nasledujúcej sérii článkov vás budeme informovať o tom, ako sa lepšie presadiť na pohovore a  čo je pre zamestnávateľa dôležité. Na otázky čitateľov spravodajského portálu Aktuality.sk odpovedá dlhoročný lektor a konzultant v oblasti personalistiky, Marián Krajčík.

Vedia sa mladí ľudia pripraviť na pohovor?
Ako ktorí, ale podľa mojich skúseností väčšina nie. Mali by si prejsť svoj CV. Vedieť, čo doň napísali a vedieť si to „obhájiť”. Mať pripravené príklady/”príbehy”. Pozrieť si, aké bývajú štandardné/časté otázky a pripraviť sa na ne. Prejsť si sám so sebou alebo priateľmi silné stránky, čo ponúkam. Akú mám predstavu pracovnej budúcnosti.

Aký plat chcem. Pozrieť si určite informácie o firme. Skúsiť zistiť čo najviac o konkrétnej pozícii – ak nenájdem nikoho v danej firme, môžem aspoň hľadať, či sa nedostanem k niekomu, kto je na rovnakej/podobnej pozícii v inej firme.

Pokojne si s niekým/sám prejsť „cvičný” pohovor alebo aspoň jeho časti (napríklad predstavenie, vysvetlenie motivácie, poukázanie na prínosy pre pozíciu, firmu).

Aký je rozdiel na pohovore medzi absolventom a človekom, ktorý už pracoval?
S absolventom je zvyčajne pohovor stručnejší. Často nemá prax a o to ťažšie sa hľadajú situácie/projekty, na ktorých by mohol predstaviť svoje zručnosti/schopnosti. Absolventi často nemajú predstavu, čo chcú robiť, ako by mala vyzerať ich kariéra.

Ľudia, čo majú skúsenosti a zažili si viaceré pozície, majú jasnejšiu predstavu čo chcú a čo nie a prečo. Absolventi majú málo skúseností s  pohovormi, a preto sa veľmi nevedia predať, sú nepripravení, niektorí veľmi nervózni, niektorí naopak príliš žoviálni a otvorení. Ľudia so  skúsenosťami vystupujú zvyčajne profesionálnejšie.

Správajú sa na pohovore absolventi špeciálne? Sú nervózni? Vedia sa predať?
To je rôzne, závisí od človeka. Niektorí nervózni sú. Ale to sa dá akceptovať. Horšie je, že sa často prejaví neskúsenosť s pohovormi a  neschopnosť predať sa. Nevedia hovoriť o tom, čo dokázali, dosiahli, čo vedia. Nevedia dať príklady situácií, v ktorých využili svoje schopnosti/zručnosti.

Ako sú na tom absolventi so životopisom?
Logicky je ich CV stručnejší a v horšom prípade neobsahuje žiadnu prax. Odporúčané štruktúry sú na internete, takže väčšinou sú pomerne prehľadné.

Bývajú v nich však gramatické chyby, niekedy nejasnosti/nepresnosti a  často ľudia neuvedú žiadne skúsenosti. Nemajú často prax, ale brigádovali niekde počas prázdnin? Viedli nejaké krúžky, tábory? Dosiahli nejaké úspechy? Venovali sa niečomu pravidelne? (To môžu byť dôkazy ich vytrvalosti, iniciatívy, skúseností s prácou s ľuďmi, organizovanosti...)

Zdroj: http://www.aktuality.sk/clanok/254580/chcete-sa-uplatnit-na-trhu-prace-my-vieme-ako/


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.