Späť

Aj vďaka exkurzii je možné nájsť zaujímavú prácu

Je verejným tajomstvom, že naše vysoké školy sú konfrontované s  realitou, v rámci ktorej časť ich absolventov končí na úradoch práce.

Bratislava 22. mája (SkolskyServis.sk) - Podľa zverejnenej analýzy Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, najväčšiu absolventskú mieru nezamestnanosti majú viaceré súkromné školy, ako napríklad Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Stredoeurópska vysoká škola v Skalici alebo Vysoká škola v Sládkovičove. Na opačnej strane, medzi najúspešnejšími, sú okrem umeleckých škôl aj Slovenská technická univerzita v Bratislave alebo Univerzita Komenského. Ďalším vážnym problémom je, že absolventi sú často bez praktických skúseností a bez bližšieho kontaktu s praxou a reálnou potrebou trhu. Jednou z ciest na riešenie tohto celospoločenského problému je prepojenie vysokoškolského štúdia s podnikovou praxou.

Aj prostredníctvom krátkodobého pobytu vo firme, alebo tiež exkurzii, je možné sa dostať k zaujímavej práci. Stačí mať „otvorené oči“ a chopiť sa príležitosti, ktorá sa takto naskytne. Príbeh mladého inžiniera Miroslava, absolventa Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, je toho dobrým príkladom. Miro je už viac ako štyri roky zamestnaný ako produktový inžinier v dcérskej spoločnosti nemeckej firmy vo Vrbovom pri Piešťanoch. Táto spoločnosť je významný svetový výrobca polovodičových komponentov. Ešte počas štúdií, keď končil predposledný semester inžinierskeho štúdia, sa spolu so spolužiakmi zúčastnil „Dní príležitostí“, ktoré v Žiline zorganizovala študentská organizácia. Na podujatí sa prezentovali firmy, ktoré si tam mohli vyhliadnuť svojich budúcich zamestnancov. Taktiež študenti a mladí absolventi sa mohli zoznámiť s  firmami a ich požiadavkami na zamestnanie v týchto spoločnostiach. „Na akcii sa prezentovalo množstvo zamestnávateľov. Medzi nimi bola aj nemecká spoločnosť, v ktorej teraz pracujem. Firemní personalisti vo  svojom stánku prostredníctvom ponukových letákov a reklamných predmetov propagovali firmu. Zároveň prijímali životopisy končiacich študentov, ale aj absolventov, prevažne Žilinskej univerzity. Študentom taktiež ponúkali exkurzie do svojich spoločností. Na žilinskej elektrofakulte som študoval odbor výkonové elektronické systémy. A práve táto nemecká spoločnosť je svetovým lídrom vo výrobe rôznych tranzistorových, tyristorových a diódových výkonových modulov. Takže ponuku na  exkurziu som naozaj privítal. Teória v škole je jedna vec. Ale možnosť nahliadnuť do výrobného závodu, kde sa tá teória dostáva do praxe, je úplne niečo iné,“ opisuje svoju cestu za svojim prvým zamestnaním Miroslav. Vďaka dostatočnému počtu záujemcov o exkurziu Žilinská univerzita zabezpečila svojim študentom autobusovú dopravu do  Vrbového. Počas exkurzie ich sprevádzali jednotlivými oddeleniami produktoví inžinieri. Exkurzia nebola dlhá, trvala asi dve hodiny. Za ten čas im zamestnanci tohto elektrotechnického podniku priblížili základy výrobného procesu a postup pri výrobe jednotlivých polovodičových komponentov. „Na záver nám rozdali dotazníky, ktoré sme mali možnosť vyplniť a odovzdať personalistom. Asi po dvoch mesiacoch sa mi ozvali z personálneho oddelenia a ponúkli mi prácu. Avšak pozícia, o ktorú som sa pôvodne zaujímal, bola obsadená. Ponúkli mi však inú, ktorú som nakoniec prijal. Takže hneď po štátniciach som mohol nastúpiť do svojho prvého zamestnania. A rovno v odbore a na pozíciu, ktorú som vlastne vyštudoval a chcel som sa tomu aj venovať. No nie je to super?“ dodáva inžinier Miroslav. Podľa jeho vyjadrenia, aj niekoľkohodinová exkurzia má pre každého študenta alebo absolventa, význam. Priblíži študentom prostredie, kde môžu neskôr požiadať o  vysokoškolskú prax alebo sa aj rovno zamestnať.

Exkurzia ako motivácia pre nové zamestnanie
Možnosť zúčastniť sa exkurzie ako jednej z metodických foriem výučby vo  firme, ktorú si študent vyberie ako svojho partnera na absolvovanie vysokoškolskej praxe alebo rovno ako potenciálneho zamestnávateľa, nemusí byť až taká zložitá. Takéto krátkodobé pobyty, respektíve exkurzie, ktoré patria medzi nástroje prepájania štúdia s pracovným životom, a ktoré zabezpečujú študentom zmysluplnosť študovania na  vysokých školách ponúka aj národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. Počas týchto krátkodobých pobytov v  podnikoch sa študenti oboznámia s pracovným prostredím výrobného podniku a získajú prvé skúsenosti s prostredím výroby.
Takto definované exkurzie, ktoré u študentov prebúdzajú záujem o  skúsenosti z praxe, zároveň spĺňajú požiadavky tzv. efektívneho učenia – „byť pri tom“. V rámci národného projektu sú určené pre študentov všetkých stupňov denného vysokoškolského štúdia, bakalárov, magistrov, inžinierov aj doktorandov študujúcich na vysokých školách a fakultách so  sídlom mimo územia Bratislavského kraja. Exkurzia môže trvať od niekoľkých hodín, až po niekoľko dní, podľa zámeru podniku a  atraktívnosti programu, ktorý študentom ponúkne.
Ako odznelo z úst hlavnej odbornej garantky národného projektu Mgr. Helgy Jančovičovej, PhD. na konferencii s názvom Ako efektívne prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov, ktorá sa konala pod záštitou ministra školstva Juraja Draxlera 12. februára 2015 v  bratislavskom Hoteli Bôrik, od spustenia projektu sa doteraz exkurzií zúčastnilo 3 243 študentov z ôsmich slovenských univerzít. Vysokoškoláci navštívili spolu 93 podnikov a spoločností po celom Slovensku. Najnavštevovanejšou spoločnosťou je bratislavský Volkswagen, v ktorom od  júna 2013 absolvovalo exkurziu s podporou národného projektu už 319 poslucháčov slovenských vysokých škôl. Do ukončenia projektu v novembri 2015 je v pláne sprostredkovať tento krátkodobý pobyt vo firme ešte ďalším minimálne 300 študentom. Všetky bližšie informácie, ako aj kontakty je možné nájsť na webovej stránke www.vysokoskolacidopraxe.sk, v podsekcii Exkurzie pre študentov.


Autor: Radko Duda
Prevzaté z http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/vysokoskolaci-do-praxe/19198-clanok.html


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.