Späť

Čaplovič chystá zmeny: Štipendiá na vybraných odboroch budú výrazne vyššie, na iných aj žiadne

Motivačné štipendiá pre študentov vybraných prírodovedných a technických odborov na univerzitách. Aj takéto opatrenie na zlepšenie situácie v  odbornom školstve ponúka zamestnávateľom minister školstva Dušan Čaplovič. Motivovať chce študentov aj zamestnávateľov
 
O podrobnostiach krokov, ktoré chystá, informoval dnes na rokovaní prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR v Bratislave. Zamestnávatelia mu opätovne vyjadrili nespokojnosť so súčasným nastavením odborného školstva. „Je nutné, aby sme dostávali absolventov znalých problematiky podnikov, ktoré sa budú podieľať a už aj dnes sa podieľajú na ich príprave,“ uviedol na margo zmien ohľadom tzv. duálneho vzdelávania viceprezident asociácie Ján Žačko.
 
Čaplovič priblížil, že mieni motivovať nielen študentov, ale aj zamestnávateľov k investíciám do tejto oblasti. Tí, ktorí sa zapoja do  duálneho vzdelávania, by podľa neho mohli mať možnosť v budúcnosti odpočítať si v rámci koncoročného daňového priznania položky, ktoré sa týkajú konkrétnych vzdelávacích aktivít. To by mal zadefinovať pripravovaný zákon o odbornom vzdelávaní.
 
Presmerovať záujem mladých ľudí k najpotrebnejším odborom pre  zamestnávateľov by mali pomôcť motivačné štipendiá. „Bude to výrazne vyššie štipendium, ako to bolo v minulosti,“ uviedol Čaplovič. Dodal, že čoskoro by mal mať na stole už konkrétny návrh podmienok.
Inde budú štipendia nižšie alebo aj žiadne
 
S rektormi najlepších slovenských univerzít vytypoval odbory zaujímavé nie len pre študentov, ale aj zamestnávateľov. „Pôjde to nie na sociálnu prácu, nie na politológiu, nie na archeológiu, nie na históriu, ale na  tie odbory, ktoré Slovensko potrebuje, a to sú predovšetkým odbory technického a prírodovedného zamerania,“ vysvetlil s tým, že inde budú motivačné štipendiá nižšie alebo aj žiadne.
 
Takto by sa podľa ministra mohla znížiť v súčasnosti značná potreba rekvalifikácie. Z európskych prostriedkov by sa podľa neho mali podporovať také formy rekvalifikácie, kde bude dominovať praktická časť. „Je nevyhnutné, aby sme s pánom ministrom smerovali do budúcnosti k tomu, aby rekvalifikácia nebola nutná v takom rozsahu, ako je dnes, a to tým, že absolventi budú schopní nastupovať k zamestnávateľom bez rekvalifikácie alebo len s jej minimálnou potrebou,“ reagoval na to Žačko.

Autor článku: Kornel Kubík
Prevzaté z http://student.dnes24.sk/caplovic-chysta-zmeny-stipendia-na-vybranych-odboroch-budu-vyrazne-vyssie-na-inych-aj-ziadne-169866


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.