Späť

Hlas príčetného občana – čo treba urýchlene urobiť na Slovensku

Prestať ignorovať situáciu v základnom a strednom školstve
Najneskôr od roku 2002 existuje niekoľko schopných a kvalifikovaných návrhov na reformu základného a stredného školstva. Návrhov, ktoré by pomohli vytvoriť školstvo za ktoré by sme sa nemuseli hanbiť po každej PISE. S motivovanými a postupne aj slušne a lepšie ako slušne zaplatenými učiteľmi, ktorých by ich práca naozaj bavila. Tak, aby Slovensko nebolo len montážnou linkou, ale spoločenstvom ľudí, ktorí majú jasno v minulosti, súčasnosti a vedia, akú chcú budúcnosť.

Spoplatniť vysoké školstvo
Ja viem, ja viem, každý občan magistrom, najlepšie sociálnej práce. V Čechách sa niektorí vysokoškolskí absolventi hlásia na učňovky. Lebo pochopili, že im hocijaký titul nezabezpečí "a žili šťastne až do smrti" na nejakom skvelom mieste. Kto naozaj chce, nech študuje. Nech si požičia ak na to nemá, nech má výhody a štipendiá a úľavy za prospech a  všetko, čo je potrebné, aby aj dieťa z 10-člennej chudobnej rodiny s  talentom mohlo tú výšku vychodiť. Ale to, čo je "zadarmo" si väčšina neváži a platíme to my všetci. Aj tým, ktorí ten titul a vzdelanie nikdy nevyužijú ani len vo svoj, nieto ešte akýkoľvek spoločenský prospech.


Čítajte viac: http://petrovic.blog.sme.sk/c/347151/Hlas-pricetneho-obcana.html

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.