Späť

J. BAŠKA: Školstvo v Trenčianskom kraji musí reagovať na potreby praxe

Trenčín 15. decembra (TASR) – Nové vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) chce postupne pristúpiť k zmene štruktúry študijných a  učebných odborov stredných škôl a stredných odborných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pre TASR to povedal predseda TSK Jaroslav Baška.

"Dám si urobiť kompletnú analýzu stredného školstva v kraji, aké sú tu učebné a študijné odbory. Chceme užšie spolupracovať s podnikateľmi a zamestnávateľmi, ktorí dajú požiadavku, aké majú byť tie učebné odbory a akých chcú stredoškolákov. Na druhej strane to, o čo nebude záujem, to budeme utlmovať," skonštatoval Baška.

Ako svetlý príklad smerovania stredného školstva v TSK je spolupráca s praxou v prípade spoločnosti Emerson v Novom Meste nad Váhom či spoločnosťou PSL v Považskej Bystrici. "Chceme, aby sa podobná spolupráca rozšírila aj na ostatné stredné školy v kraji, aby každá škola mala akéhosi patróna v praxi," zdôraznil Baška.

V prípade spoločnosti Emerson, zamestnávajúcej okolo 1400 ľudí, poukázal na skutočnosť, že vo firme je až 36-percentný podiel vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov. "To môže byť dobrým znamením aj pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorá by sa mala prispôsobiť požiadavkám praxe a vychovať takýchto vysokoškolákov," uzavrel krajský predseda.
 

Prevzaté z http://www.hlavnespravy.sk/j-baska-skolstvo-v-trencianskom-kraji-musi-reagovat-na-potreby-praxe/187809/


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.