Späť

Podniky potrebujú školy, školy potrebujú prax, prax uniká

Aj keď slovenská ekonomika už nie je stredoeurópskym tigrom, stále má oproti susedným krajinám dobrú výkonnosť. Ťahá ju najmä priemysel - predovšetkým výroba strojov, automobilov, elektrotechniky, či hutníckych výrobkov. Mnohé podniky sú záchranou väčšieho regiónu a viažu na seba desiatky menších dodávateľov.

Riaditelia týchto podnikov sa však už roky sťažujú na nedostatok kvalitných pracovníkov, najmä v riadiacich a odborných technických funkciách. Absolventov vysokých, či stredných škôl, schopných rýchlo sa stať posilou podniku na svojom poste je poskromne. Technické aj ekonomické pozície patria medzi najčastejšie hľadané aj na portáloch personálnych agentúr.

  Prax uniká
Nie je až taký problém nájsť pracovníkov, veď nezamestnanosť je na  Slovensku veľká - a najmä pre vedúce funkcie možno ponúknuť aj lákavý plat. Trvá však často roky, kým sa noví pracovníci stanú naozaj posilou tímu. Z univerzity síce prichádzajú plní teoretických vedomostí, v praxi ich však nevedia využiť a často ani nepoznajú najmodernejšie technológie a postupy.

Študenti by si radi vyskúšali prácu v podniku aj na vlastnej koži. Mnohé školy sa však málo starajú o to, aby im to umožnili. V študentskej ankete viac ako dve tretiny opýtaných odpovedajú, že v škole sa k praktickým skúsenostiam a zručnostiam nedostanú.

Iba tretina škôl žiada od študentov prax a ešte aj tak si ju väčšina z  nich musí zabezpečiť sama. Viac ako polovica vysokoškolákov nemá predstavu o tom, čo budú robiť, keď školu dokončia.

Talentov je pritom na Slovensku dosť. Mnohí hneď po dokončení univerzity alebo dokonca ešte počas nej odchádzajú do zahraničia, kde pokračujú v štúdiu, prípadne začnú kariéru v poprednej technologickej spoločnosti. Je však v záujme Slovenska, aby rozvíjali domácu ekonomiku. „Je dôležité, aby sa nadaní, flexibilní a dobre pripravení absolventi okamžite uplatnili na trhu práce a pomáhali rozvíjať našu ekonomiku,“ hovorí štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Štefan Chudoba.

Do podniku naživo

Vlani Centrum vedecko-technických informácií SR odštartovalo národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. Vyše dvojročný projekt získal 17 miliónov eur z Operačného programu Vzdelávanie Európskeho sociálneho fondu. Jeho cieľom je, aby sa univerzity stali motorom rastu a impulzom pre ďalší rozvoj priemyslu.

Vďaka nemu sa desiatky študentov dostanú tento rok na prax priamo do  podnikov. Ďalším dôležitým cieľom je prispôsobiť vzdelávanie potrebám priemyselných podnikov. Vzťah medzi študentom a zamestnávateľom by sa mal vďaka praxi utvárať už počas štúdia. Keď skončí školu, mal by mať už aj praktické skúsenosti a nájsť si prvé pracovné miesto.

V neposlednom rade má projekt pomôcť skvalitniť vzdelávanie, podporiť inovatívne formy a popularizovať perspektívne študijné odbory. Na prax by sa s podporou národného projektu malo dostať približne 350 študentov.


Autor článku: Peter Kremský

Prevzaté z http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/12-aktuality/988-podniky-potrebuju-skoly-skoly-potrebuju-prax-prax-unika 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.