Späť

Vysoké školy by sa mali prebudiť zo sna, odkazuje Kažimír.

Kľúčovým problémom nezamestnanosti mladých na Slovensku je, že absolventi s vysokoškolským diplomom vo vrecku sa so svojimi znalosťami nevedia uplatniť na trhu práce.


Vysokých škôl je príliš veľa a niektoré majú otáznu kvalitu. V diskusnej relácii RTVS O päť minút 12 to vyhlásil minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). "Vysoké školstvo sa musí zobudiť zo svojho sna, musí jednak súperiť o svojich študentov a podvoliť sa tomu, že ich výstupy sú mladí ľudia, ktorí majú mať možnosť relatívne bez problémov sa uchádzať o pracovné miesto na trhu práce," povedal minister.

Šéf rezortu financií tiež povedal, že podľa informácií od školských odborárov nie všetky vysoké školy zvyšujú platy svojim pedagógom tak, ako boli vlani vyrokované. Podľa Kažimíra však na zvýšenie platov vysokoškolských zamestnancov bolo vyčlenených vyše 10 miliónov eur v  štátnom rozpočte a tieto peniaze školy nemôžu používať na iné účely. Všetci zamestnanci vysokých škôl si mali od nového roka prilepšiť o 16 eur mesačne. Okrem toho mali dostať vysokoškolskí učitelia o tri percentá navyše. "Tú netarifnú zložku sa nepodarilo doručiť všetkým zamestnancom vo februárových výplatách. Je to problém, ale musíte si uvedomiť, že vysoké školy sú právnické osoby, majú vlastnú autonómiu," dodal.

Vysoké školy podľa schváleného rozpočtu na tento rok dostali o asi 21 miliónov eur menej ako v predchádzajúcom roku. "Boli sme presvedčení, že v oblasti vysokých škôl je priestor, aby sa v oblasti bežných výdavkov začalo šetriť," poznamenal Kažimír. Minister školstva Dušan Čaplovič (Smer-SD) nedávno povedal, že sa podarilo zabezpečiť asi 15 miliónov eur na vyrovnanie tohto deficitu.

Prevzaté z http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/vysoke-skoly-by-sa-mali-prebudit-zo-sna-odkazuje-kazimir-605318?fb_action_ids=668747586504265&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.UwDV5jGIe9w.like&fb_source=other_multiline&action_object_map=[478284445610760]&action_type_map=[%22og.likes%22]&action_ref_map=[%22.UwDV5jGIe9w.like%22


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.