Späť

Zamestnávatelia budú najbližších päť rokov potrebovať stredoškolákov

Zástupcovia zamestnávateľov uvádzajú, že až tretina z 220.000 študentov vysokých škôl študuje profesiu nepotrebnú pre rozvoj hospodárstva.

Nasledujúcich päť rokov budú zamestnávatelia na Slovensku potrebovať celkovo 320.000 pracovníkov, a to 99.200 s vysokoškolským a 220.800 so stredoškolským odborným vzdelaním. Podľa hovorcu ministra školstva Michala Kaliňáka o tom vo štvrtok (13.3.) informovali zástupcovia zamestnávateľov na zasadnutí Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu.

"Ročne by tak podľa odhadov mali zamestnávatelia potrebovať približne 44.000 vyštudovaných stredoškolákov," povedal hovorca s tým, že stredné školy v súčasnosti ročne majú menej ako 50.000 absolventov, pričom iba desať percent z nich sa zamestná v odbore, ktorý vyštudovali a 60 percent pokračuje v štúdiu na vysokej škole.

"Zástupcovia zamestnávateľov uvádzajú, že až tretina z 220.000 študentov vysokých škôl študuje profesiu nepotrebnú pre rozvoj hospodárstva, čím dochádza k plytvaniu s finančnými zdrojmi, ktoré by mohli byť využité v systéme vysokého školstva efektívnejšie," tvrdí Kaliňák.

Potreby trhu práce predložili na štvrtkovom zasadnutí rady zástupcovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovej únie zamestnávateľov, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Slovenskej lesníckej komory, Slovenskej živnostenskej komory a  Slovenskej banskej komory. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR podľa Kaliňáka vníma zástupcov stavovských a profesných organizácií ako reprezentantov investorov a tých, ktorí vytvárajú pracovné príležitosti. "Preto s nimi budeme aj naďalej veľmi úzko konzultovať všetky pripravované kroky a opatrenia vo vzťahu k zavádzaniu prvkov duálneho vzdelávania, rozvoju stredného odborného školstva a napokon i pripravovanú novelu zákona o odbornom vzdelávaní," uviedol.


Prevzaté z http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/zamestnavatelia-stredoskolaci/9381-clanok.html


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.