Späť

Popradská spoločnosť GGP sa zaujíma o projekt

Zástupcovia národného projektu navšívili v piatok 17. januára 2014 spoločnosť GGP Slovakia, s.r.o. v Poprade.

Na stretnutí prejavila riaditeľka ľudských zdrojov Dr. Pavla Mončeková záujem o projekt a ocenila, že rezort školstva podporuje stáže študentov v podnikovej praxi. Zároveň vyjadrila presvedčenie, že je vhodné, aby sa podniky zapájali do aktivít projektu aj vo forme prezentácií na univerzitách, či exkurzií, so zameraním na uplatnenie absolventa v praxi. V súvislosti s dlhodobými stážami je možné, aby študenti v rámci aktivít univerzity navštívili aj spoločnosť GGP Slovakia, s.r.o., pretože práve počas praxe majú podniky možnosť vybrať, overiť a pripraviť si študenta pre svoje potreby.

Spoločnosť prejavila záujem o spoluprácu s niektorou zo strojníckych fakúlt. Vzhľadom na blízkosť Technickej univerzity v Košiciach bola oslovená Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Predstavitelia národného projektu navrhli, aby spoločnosť GGP pripravila ponuku praxe pre jedného alebo dvoch študentov, ktorí v tejto spoločnosti môžu pôsobiť v oblasti technológie, konštrukcie alebo kvality výroby.

Spoločnosť GGP Slovakia, s.r.o. v Poprade (Global Garden Products) vyrába záhradné zariadenia, ako sú motorové píly, sekačky, kosačky a traktory. Táto spoločnosť vzhľadom na svoju precíznu výrobu predstavuje stabilného producenta vysokoodbytových zariadení.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.