Späť

Prezentačné dni podnikov aj na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave

Riaditeľ úseku informačných technológii telekomunikačnej spoločnosti Orange Ivan Golian, riaditeľ vývoja technológií globálnej firmy Johns Manville Slovakia Andrej Kalinay, či riaditeľka private bankingu ČSOB Katarína Kalašová. Málokto zrejme vie, že aj takéto zvučné mená patria medzi absolventov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

Prvá fotogaléria z podujatia   Druhá fotogaléria z podujatia

Dňa 18. novembra 2014 sa v rámci akcie Prezentačné dni podnikov prišli podeliť s terajšími študentmi trnavskej fakulty s ich skúsenosťami počas štúdia, no tiež s tým, ako sa oni svojho času rozhodovali o budúcej kariére. Cieľom podujatia  organizovaného pod záštitou národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti je motivovať tamojších mladých nádejných inžinierov a inžinierky, aby si uvedomili, že bez aspoň minimálneho dotyku s praxou už počas štúdia sa môže stať, že si nevyberú pre nich tú správnu kariérnu cestu. 
 
„Nebol som, ani nie som zázračné dieťa. Nevedel som, čo chcem robiť, ani v 20-tke,“ začal svoje rozprávanie Ivan Golian z Orangeu, ktorý to dotiahol až na zástupcu generálneho riaditeľa a člena predstavenstva tejto telekomunikačnej spoločnosti na Slovensku. „Vedel som ale,“ pokračoval Ivan Golian ďalej, „že to potrebujem zistiť veľmi rýchlo, aby som spravil čo najmenej omylov pri výbere svojej školy, svojho povolania. Chodil som na prednášky aj s vyšším ročníkmi," hovorí. „Snažil som sa zistiť, čo by ma bavilo. Technické vzdelanie vám dá základ, aby ste začali myslieť v súvislostiach. No, každý rok som potreboval vedieť tiež niečo iné, napríklad aj ekonómiu.“

V zamestnaní mal šťastie, priznal Ivan Golian. Natrafil na manažérov zo zástupcov medzinárodných spoločností z rôznych krajín, ktorí k nám prišli najímať zodpovedných a schopných  ľudí. Avšak, samozrejme, jeho práca je skutočne tvrdá drina. „10 až 15 rokov som nemal sobotu, nedeľu,“ uviedol pred takmer plnou aulou študentov.

„Chceme, aby vám iní povedali, ako je dôležité, aby ste mali kontakt s firmami,“ vysvetlil prioritnú myšlienku tejto aktivity odborný garant národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti Štefan Chudoba. Na trnavských študentov sa obrátil s tým, že tento projekt im nedáva úlohy, ale ponuku s tým, že tie najcennejšie informácie im poskytnú ich úspešní predchodcovia. Pripomenul, že na slovenských univerzitách dnes študuje vyše 212-tisíc študentov, ale iba 55-tisíc navštevuje technické smery. Uviedol ďalej, že ročne u nás skončí 10-tisíc študentov, no až 3-tisíc ide do zahraničia, 4-tisíc do globálnych firiem, typu Volkswagen, Kia, a len 3-tisíc do malých a stredných podnikov. „To je malá kvapka v mori. A Slovensko je pritom krajina malých podnikov.“ Vyratúva, že máme u nás 80-tisíc malých firiem (do 10 pracovníkov), no takých s viac ako 1000 pracovníkmi je iba 124.

Študentom radí, že základom sú cudzie jazyky. „Bez jazyka ste nikto, dnes inžinier s dvomi jazykmi je nutnosť.“ No a samozrejmý je kontakt s praxou - či už vo forme exkurzie, stáže či dlhšieho pobytu v konkrétnom podniku. „Vyhľadávajte kontakty s absolventmi, ktorí tu drali lavice. Zapájajte sa do projektov spolupráce podnikov a univerzity. Podnikavosť, byť prospešný, je vaša šanca.“ Odborný garant tejto aktivity Milan Fiľa k tomu pridáva, že študenti majú k dispozícii mapu existujúcich spoluprác medzi univerzitami a firmami. „Identifikujeme, kde existuje prepojenie medzi školou a praxou. Do 46 podnikov je momentálne etablovaných 122 študentov, máme ale kapacitu 350 študentov.“ Hovorí, že zapojených je len 7 univerzít, čo je na škodu. „Žiaľ, nie každá škola je prakticky orientovaná.“

Zatiaľ bolo celkovo 1800 študentov na exkurziách vo firmách (na pol dňa až na tri dni), pričom cieľom je až 3000 študentov. V rámci projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti majú zaistené cestovné, ubytovanie, stravu, aj lektorov, ktorí sa o nich budú starať v danom podniku.

„Prišiel som do praxe a odrazu, svet je úplne niečo iné,“ spomína na svoje začiatky v zamestnaní Andrej Kalinay, riaditeľ vývoja technológií a člen predstavenstva firmy Johns Manville Slovakia. V roku 1989 nastúpil do firmy Sklopast Trnava ako asistent pre útvar vývoja. „Bol to základný kameň môjho budúceho povolania,“ hovorí ale s tým, že tri roky nato už prešiel do výroby ako technológ výroby skleného vládna. Ako asistent pre útvar vývoja nemal totiž nadhľad, žiadne skúsenosti priamo z procesu výroby. „Ale potom som získal prvostupňový kontakt s pracovníkmi, tam sa naučíte, ako riešiť konflikty. Treba, aby človek zistil, ako na ľudí. S každou jednou novou vedomosťou sa otvárajú nové možnosti, nové a nové podnety.“ Dôležitá je podľa neho tiež samostatnosť v rozhodovaní či učenie sa zodpovednosti.

Firma, ktorej je Andrej Kalinay momentálne riaditeľom vývoja technológií, dnes zamestnáva cez 800 pracovníkov a denne vyprodukuje cez 400 ton skleného vlákna. Ročne predáva výrobky za viac ako 120 miliónov eur.

„Ja som, na rozdiel od svojich predrečníkov, išla za svojím cieľom od začiatku,“ uviedla riaditeľka private bankingu ČSOB Katarína Kalašová. Vždy ju totiž bavila matematika, vyštudovala odbor ekonomika a riadenie výroby. Diplomovku písala na tému zmenky, vďaka čomu dostala možnosť pozrieť si na vlastné oči, ako sa pracuje v banke. „Bola to Poľnobanka, dostávala som interné podklady, naučila sa niečo úplne iné, ako možno v škole.“ No a pol roka na to, po skončení vysokej školy už nastúpila do tejto banky. Začínala pracovať na pokladni s hotovosťou, prešla aj zmenárňou. V roku 1997 nastal v jej kariérnom raste zlom. Na zelenej lúke spolupracovala pri otvorení pobočky ČSOB v Trnave. Katarína Kalašová odporúča študentom, že ČSOB banka má pre nich rôzne programy: napr. pre študentov 4. 5. ročníkov so zameraním na ekonómiu, bankovníctvo je k dispozícii stáž v centrále banky v Bratislave. „Prejdete si oddeleniami, zoznámite sa s produktmi, procesmi banky,“ hovorí Katarína Kalašová. Navyše, banka ponúka aj program HlavaPäta - jednodňovú stáž, kam sa študenti môžu zapojiť.

Okrem krátkych vystúpení zástupcov firiem a zároveň absolventov fakulty mali študenti možnosť dozvedieť sa niečo viac aj v prezentačných stánkoch samotných firiem, ktoré prišli na akademickú pôdu predstaviť sa študentom.

Akcia Prezentačné dni podnikov v Trnave je len jedna zo série novembrových prezentácií na slovenských vysokých školách. Najbližšie sa vidíme 27. novembra na Technickej univerzite v Košiciach.

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.