Späť

Nenechajte sa odbiť prvotnými neúspechmi, odporúča študentom úspešný manažér Lukáš Zubo

"Bolo to dosť ťažké," opisuje svoje začiatky pri hľadaní si zamestnania Ing. Lukáš Zubo, projektový manažér firmy MATADOR HOLDING. „Ako základ úspechu vidím vytrvalosť. Nenechal som sa odbiť prvotnými neúspechmi,“ hovorí a študentom - budúcim absolventom vysokých škôl pri voľbe tej správnej kariéry odporúča byť aktívni.

 „Či už absolvovať prax v rámci štúdia alebo aj mimo neho. Nebyť v nádeji, že to, čo sa učíte v škole, bude stačiť. Nebude.“  
 
Motory: Pri uvažovaní o budúcej profesii je pre každého študenta nesporne dôležité správne sa rozhodnúť už pri výbere vysokej školy. Ako vo vašom prípade prebiehal tento proces rozhodovania a čo najviac zavážilo, že ste si vybrali práve tú univerzitu, ktorú ste vyštudovali?

L. Zubo: Pri výbere univerzity u mňa zavážili dve kritériá. Prvým bolo to, že som v oblasti automobilového priemyslu absolvoval už strednú školu. Druhým bolo to, že v tom čase ešte ako aktívny športovec som mal tú výhodu, že som mal univerzitu s rovnakým zameraním v meste, kde som žil. V podstate ako na dlani. Býval som doma, športoval som doma, do školy som chodil doma.

Motory: Ako sa vám po ukončení štúdií podarilo naštartovať si kariéru. Čo boli najzásadnejšie atribúty, ktoré vám pomohli v rámci pracovného uplatnenia?

L. Zubo: Bolo to dosť ťažké. Veľa odmietnutí, takmer všade vyžadovali niekoľkoročnú prax. Preto ako základ úspechu vidím vytrvalosť. Nenechal som sa odbiť prvotnými neúspechmi.
 
Motory: Praxovali alebo stážovali ste niekde priamo v podnikoch už počas vysokoškolského štúdia? V ktorých a aké skúsenosti ste si odtiaľ odniesli?  

L. Zubo: Áno, praxoval som už počas štúdia, ale iba pár týždňov. Bolo to v automobilovej predajni a servise, kde som sledoval celý postup od prvotného predaja automobilov cez kontakt so zákazníkmi až po servis vozidiel.

Motory: Ak áno, pomohol vám pri výbere vášho budúceho zamestnania (pracovnej pozície) fakt, že ste absolvovali prax/stáž/exkurziu už počas štúdia?

L. Zubo: Pracujem v inej oblasti, ako som absolvoval prax, takže tu nevidím spojitosť.

Motory: Aké boli vaše začiatky v práci? S čím ste sa najviac „borili“? Čoho by sa mali dnešní mladí ľudia pri nástupe do práce vyvarovať?

L. Zubo: Asi najviac mi robilo problémy nastaviť sa na každodenné pracovanie a prísť na to, ako celý kolobeh funguje. Určite sa netreba báť. A pýtať sa, to je veľmi dôležité.

Motory: Čo odporúčate študentom, ktorým záleží na svojej budúcnosti a chcú sa dôsledne pripraviť na budúcu pracovnú kariéru?

L. Zubo: Určite im odporúčam byť aktívni. Či už absolvovať prax v rámci štúdia alebo aj mimo neho. Nebyť v nádeji, že to, čo sa učíte v škole, bude stačiť. Nebude. Mali by sa vzdelávať každý deň a aj samostatne.

Motory: Myslíte si, že dnešný vysokoškolský systém u nás dáva mladým ľuďom dostatočný priestor, aby im pomohol uplatniť sa na trhu práce? V čom by ste videli zlepšenia?
 
L. Zubo: Myslím si, že by pomohlo viac angažovanosti univerzít ako takých v tom, aby pomohli študentom nájsť si brigádu alebo prax v  obore už počas štúdia. Nie v posledný rok, nie na dva týždne, ale dlhodobo. Nenechať to všetko na študentov, ale skutočne pomôcť. Samozrejme aj viac štúdia cudzieho jazyka.
 
Ing. Lukáš Zubo, absolvent Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, má za sebou úspešný štart kariéry. Pracuje ako projektový manažér MATADOR HOLDING, a. s. Firma začínala s výrobou pneumatík v závode v Púchove, neskôr prešla na zákazkovú strojársku výrobu. V roku 2004 vznikol MATADOR Automotive Vráble, ktorý vyrába lisované a zvárané diely pre svetové automobilky a ich dodávateľov. V súčasnosti sa skupina MATADOR zaoberá vývojom, dizajnom, inováciami, konštrukciou a sériovou výrobou, ako aj strojárskou zákazkovou výrobou. Okrem toho má vo svojom portfóliu návrhy a riešenia v oblasti priemyselnej automatizácie a robotizácie v strojárskej výrobe. Ambíciou skupiny MATADOR je zaujať pevné miesto na európskom trhu v pozícii systémového dodávateľa komponentov pre automobilový priemysel, ako aj iné priemyselné odvetvia. Firma spolupracuje s takými značkami ako Volkswagen, Suzuki, Audi, Honda, Bentley, BMV, Porsche, Mercedes-Benz, Škoda, Peugeot, Volvo. 


Rozhovor pripravila Ing. Slávka Habrmanová

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.