Späť

Skúsenosti a poznatky priamo z praxe čerpali študenti techniky v zlievarni aj v automobilke

Študenti techniky v Košiciach sa prostredníctvom národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ dostali na zaujímavé miesta, kde mohli načerpať cenné skúsenosti a osvojiť si podnetné poznatky.

V rámci exkurzie v spoločnosti MEDEKO CAST, s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou zliatin z farebných kovov, produkuje spájky, polotovary, hotové odliatky, zhodnocuje tiež kovové odpady, mali účastníci možnosť vidieť v praxi netradičné technológie výroby foriem, ako aj špeciálnu technológiu odlievania odliatkov. Zlievareň MEDEKO CAST, s.r.o. je jedna z piatich na Slovensku, ktorá využíva na výrobu odliatkov technológiu presného liatia, ďalšie štyri zlievarne tohto typu sú situované na  strednom a západnom Slovensku. „Technológie presného liatia patria medzi špeciálne progresívne technológie používania v zlievarenstve, ktoré boli vyvinuté s cieľom zabezpečiť rastúce požiadavky na kvalitu odliatkov a tiež v snahe znížiť spotrebu všetkých druhov energií, surovín aj ľudskej práce,“ uviedla lektora Marianna Bartošová, ktorá študentov na exkurzii v Považskej Bystrici prevádzala.

Ich spolužiaci zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach zas navštívili bratislavskú automobilku Volkswagen Slovakia, a.s. Študenti 1. ročníka inžinierskeho štúdia študujú práve Automobilovú výrobu – účelom exkurzie tak bolo vzdelávanie a zvyšovanie vedomostnej úrovne v tejto oblasti. „ Naším cieľom bolo prepojenie vzdelávacieho procesu na univerzite s reálnou praxou vo výrobnom závode,“ hovorí odborný asistent z Katedry technológií a materiálov SjF TUKE Ing. Štefan Kender, PhD. Počas exkurzie sa tak študenti oboznámili s jednotlivými výrobnými úsekmi a procesmi fungujúcimi v reálnom podniku, ktorý sa sústreďuje na produkciu automobilov. „Mali možnosť odsledovať časť výrobného procesu na výrobných linkách a robotizovaných pracoviskách priamo v reálnom čase. V rámci prehliadky závodu sme využili možnosť voliteľného prehliadkového programu s názvom Produkcia v skratke s dobou trvania 120 minút,“ uviedol Štefan Kender s tým, že študenti tak videli proces samotnej výroby od prvého vylisovaného dielu, cez stavbu karosérie a prípravu celého podvozku spolu s motorom až k hotovému vozidlu. „V rámci tejto špeciálnej prehliadky bol študentom ukázaný takmer celý výrobný proces vozidla,“ ocenil na záver lektor z košickej Technickej univerzity prínos celej exkurzie.    

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.