Späť

Študenti Trenčianskej univerzity prezentovali svoje práce v zahraničí

Londýn, Paríž, Rím, Miláno... Iba Taliansko má až dve „mekky“ módy. Práve do Ríma vyštartoval špeciálny Módny expres. Módnu prehliadku s rovnomenným názvom majú na svedomí študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorí predstavili v hlavnom meste Talianska svoju tvorbu.

Študenti Fakulty priemyselných technológií, ktorá skončila medzi top perspektívnymi fakultami v rámci Rankingu vysokých škôl národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, prezentovali pred významnými osobnosťami módneho a spoločenského života a vedením viacerých talianskych univerzít svoje kreácie, ktoré sú spojením súčasných technológií, inovatívnych replík materiálov z minulosti, estetiky a funkčnosti.

„Každý máme iné záujmy a inú tému. Na módnej prehliadke sme predstavili širokú škálu odevov od historických, spoločenských šiat cez minimalistickú tvorbu až po grafiku. Všetky odevy boli zmesou rôznych techník výroby,“ vysvetlila študentka Bianka Šipecová prezentáciu módnej tvorby.

Samotná výstava Módny expres vyjadruje rýchlo sa meniaci vlak módy so  zachovaním tradičných slovenských prvkov, ktoré prekonávajú hranice klasických materiálov a techník, ich posunom k experimentu a súčasným technológiám. Študenti sa doslova hrali – s formou, tvarom, štruktúrou materiálov aj ich samotnou funkciou. Návštevníci tak mali dobrý výhľad na súčasnú mladú slovenskú textilnú a odevnú tvorbu a najlepšie semestrálne a záverečné práce budúcej návrhárskej slovenskej konkurencie.

 Na módnu prehliadku v Slovenskom inštitúte boli pozvaní zástupcovia rímskych módnych akadémií: Sapienza universita di Roma, Accademia del Lusso, IED – Európsky inštitút dizajnu a Accademia di Costume e Moda a  medzi návštevníkmi nechýbal riaditeľ Slovenského inštitútu Peter Dvorský a slovenská veľvyslankyňa v Ríme Mária Krasnohorská.

Budúcich slovenských módnych tvorcov, ktorí momentálne študujú v 1., 2. a 3. ročníku, sprevádzal v Ríme aj rektor univerzity Jozef Habánik, podľa ktorého Módny expres pokračuje vo svojej zahraničnej ceste a najbližšou zastávkou by mala byť Moskva. Nebola to totiž prvá módna prehliadka študentov TnUAD v zahraničí. Tej talianskej predchádzali už expozície vo Viedni, Prahe a Budapešti. Študenti vystavovali aj postery a statické modely na figurínach, na  predvádzacom móle sa zas vžili do roly modelov a modeliek, aby dokonale odprezentovali to, čo sami navrhli.

„Sme na našich študentov veľmi hrdí. Ukazuje sa, že sú kreatívni, šikovní, majú chuť učiť sa, nové myslenie a nápady, vďaka ktorým nebudú mať problémy s uplatnením v praxi rovnako, ako je to v prípade našich ďalších fakúlt a  diplomových prác, ktoré zaujali nielen médiá, ale aj priemysel, “ uviedol na margo módnej prehliadky v „mekke“ módy Jozef Habánik.

Autor: Ing. Norbert Jiroš


 

 

 

 

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.