Späť

Tatravagónka Poprad oceňuje benefity projektu pre vysokoškolákov

Odborní pracovníci národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" na stretnutí s odborníkmi Tatravagónky Poprad na vzdelávanie prerokovali spoluprácu s cieľom podporiť zapojenie študentov do praxe.

Tatravagónka Poprad má záujem o spoluprácu na exkurziách a praxi študentov počas ich vysokoškolského vzdelávania nielen v Poprade, alebo i na ďalších pracoviskách skupiny, napríklad v Trebišove, v Hronci alebo v Prakovicach.

Tatravagónka má dobré skúsenosti so študentami Technickej univerzity v Košiciach, ako aj nadviazanú spoluprácu so spoločnosťou CEIT v Žiline a Žilinskou univerzitou. To sú zároveň predpokladaní kandidáti spolupráce i v rámci projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“.

Zástupcovia Tatravagónky Poprad zdôraznili záujem prideliť každému vysokoškolákovi kvalitného odborného lektora, aby študent získal reálne skúsenosti a uplatnil svoje teoretické vedomosti v praxe.

Ing. Andrej Bederka, odborný garant národného projektu pre spoluprácu vysokých škôl a podnikov ocenil zhodu národného projektu a Tatravagónky Poprad v zameraní na vysokoškoláka ako budúceho odborníka podniku: „Cieľom národného projektu nie je to, aby si vysokoškoláci ‘napísali diplomovku v podniku’, ale aby sa priblížili jeho potrebám a získali ponuku na perspektívne zamestnanie“. Vo všeobecnosti sa v Poprade vytvára prostredie, kde koncentrácia priemyslu a špičkových technológií sa snúbi s krásami prírody a atraktívnym prostredím na relax.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.