Späť

Unikátne pracovisko sa tiež zapája do národného projektu

Pri otvorení nových priestorov Košického vývojového centra pre akustiku a vibrácie nechýbali ani zástupcovia národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Ing. Milan Fiľa, PhD., odborný garant pre spoluprácu vysokých škôl a podnikovej sféry a Ing. Daniela Marcinčáková, PhD.,  odborná pracovníčka pre región Košice národného projektu uvítali, že vývojové centrum sa pridáva k ďalším zvučným menám podnikov, ktoré sa už do projektu zapojili. Do tímu vývojového centra totižto v najbližších dňoch pribudne študent vysokej školy, ktorý si bude v rámci praxe s podporou národného projektu pripravovať diplomovú prácu na tému Numerická simulácia aeroakustického hluku radiálneho ventilátora.

Vývojové centrum slúži všetkým závodom nemeckého nadnárodného koncernu BSH Bosch und Siemens  Hausgeräte GmbH a prednedávnom sa presťahovalo do novej budovy, ktorá poskytuje tejto unikátnej prevádzke so špecifickými potrebami viac priestoru. Doteraz pôsobilo v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach. Centrum pre akustiku a vibrácie pomáha znižovať hlučnosť strojov, zariadení a domácich spotrebičov BSH a dôležitým spôsobom sa tým podieľa na skvalitňovaní výrobkov tejto spoločnosti.

 

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.