Späť

Záujem študentov o prednášky prevyšoval kapacitu posluchárne na Technickej univerzite vo Zvolene

Budúcim lesníckym či drevárskym inžinierom, technológom, ale aj environmentalistom študujúcim na Technickej univerzite vo Zvolene odovzdávali svoje skúsenosti ich predchodcovia na Alma mater, ktorí už počas svojej kariéry niečo dokázali.

Dňa 25. februára 2015 sa konalo ďalšie zo série podujatí Prezentačné dni podnikov organizované v rámci národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. Absolventi zvolenskej univerzity spred niekoľkých rokov, ktorí sa v súčasnosti môžu pochváliť zaujímavými pracovnými skúsenosťami, poodhalili terajším študentom vo Zvolene svoje začiatky a poradili, ako uspieť na trhu práce.

Podujatie otvoril rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil,PDP Zvolen 2015 1 CSc. Poslucháreň bola plná do posledného miesta. „Pevne verím, že dnešný deň bude úspešný a že si toho odnesiete veľa,“ zaprial Rudolf Kropil študentom. Odborný garant aktivity národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ Ing. Štefan Chudoba, PhD. vo svojej reči na úvod prezradil svoj vzťah k zvolenskej univerzite: „Narodil som sa na Orave a bol by som skončil isto na tejto škole, keby som sa domnieval, že ma vezmú. Ale neodvážil som sa, bol tu vtedy veľmi prísny výber.“ Terajším študentom Štefan Chudoba odkázal, že majú šťastie, že študujú na škole, ktorá sa zapodieva prírodou. „Základom všetkého je čistá voda, čistý vzduch a nekontaminovaná príroda. Spoločnosť sa chová dosť macošsky k tomu, čo nám tu príroda a naši predkovia nechali. Prírodné technické vedy sú kľúčom k tomu, aby sa v spoločnosti generovali nové hodnoty, ktoré sú potrebné pre život.“

Odborný garant národného projektu Štefan Chudoba preto študentom radí: „Dbajte o to, aby ste boli pre spoločnosť potrební a žiadaní. Zaujímajte sa o svet okolo seba. Sledujte najnovšie trendy. Získavajte počas štúdia aj praktické skúsenosti. Získavajte kontakty, budujte si vzťahy.“

Cesta, PDP Zvolen 2015 3ako sa to dá, by mohla viesť cez národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, ktorého podstatu študentom predstavil odborný garant Ing. Milan Fiľa, PhD.: „Národný projekt umožňuje prepájať vysoké školy s podnikovou praxou. Umožňujeme študentom zapojiť sa do krátkodobých exkurzií alebo dlhodobých stáží, ktoré vám pomôžu získať reálnu pracovnú ponuku.“ Uviedol, že dosiaľ bolo na dlhodobé stáže umiestnených 176 študentov, ale od nového roka je k dispozícii ďalších takmer 200 miest s prioritne preferovanými technickými smermi. Do projektu je momentálne zapojených 7 univerzít, 25 fakúlt a 65 podnikov. Zatiaľ bolo tiež uskutočnených 96 exkurzií pre 2 853 študentov - v rámci toho spolupracuje 8 univerzít, vrátane zvolenskej. 

„Myslím si, že ste na tej správnej škole. Nie vždy to však úplne stačí. Máte možnosti, ktoré môžete využiť, pracujte popri škole,“ dodal M. Fiľa a vzápätí si overil, ako na tom budúci inžinieri sú. Po otázke, koľko z nich má zároveň aj prácu aspoň vo forme brigády alebo na čiastočný úväzok, zdvihlo ruky približne 20 z prítomných viac než dvoch stoviek študentov. KPDP Zvolen 2015 4oľkí už podnikajú? Prihlásili sa jeden - dvaja. „Máte môj osobný obdiv, lebo to je niečo, čo vás môže katapultovať dopredu. Ostatných 150 až 200 ľudí v tejto miestnosti ste študentmi na plný úväzok,“ uviedol Milan Fiľa a pokračoval: „Je to výborné a škola z toho musí mať veľkú radosť. Dnes má ale takmer každý vysokú školu. Nie je to správne, ale je to žiaľ tak. Iba vysoká škola vám prácu nezaručí. Zamestnávateľ sa bude pýtať, čo viete okrem toho. Aké máte skúsenosti, ktoré vás uprednostnia pred ostatnými. Využite svoj potenciál, intelekt a robte to, čo vás baví. Voľný čas môžete efektívne využiť. Je dôležité, ako s ním nakladáte.“

Program prezentačných dní podnikov na Technickej univerzite vo Zvolene

Jedným z absolventov Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý prijal pozvanie na toto podujatie, bol aj štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Jozef Spevár. Tento post zastáva od septembra 2014. S lesníckym vzdelaním sa môže pochváliť tým, že má 30 rokov odpracovaných v jednej firme – štátne lesy, kde pracoval na rôznych pozíciách - od tých najnižších až po rozvojovo-technického riaditeľa.

PDP Zvolen 2015 2„Každá zmena ma posunula dopredu,“ hovorí pri spomienkach na svoje začiatky a dôvody výberu vysokej školy. „Narodil som sa na lesníckej samote. Keď sa ma ako 6-ročného niekto spýtal, čím budem, okamžite som odpovedal - horár na samote. Mal som jasnú predstavu odmalička. Otec mi ale poradil ísť na vysokú školu. Vzdelanie tu vo Zvolene bol základný pilier pre ďalší rozvoj v mojom živote.“ A študentom odporúča: „Život vysokoškoláka je najkrajšie obdobie, lákavé, ste mimo domova, máte slobodu, možnosti. Nezabúdajte ale na to, že ste tu preto, aby ste študovali a vysokú školu úspešne vyštudovali. Keďže teraz je konkurencia naozaj vysoká, odporúčam robiť si bakalárky, diplomovky priamo v podnikoch, snažte sa o prepájanie s praxou. Už na škole sa treba zapojiť do výrobného procesu, do prevádzky a tam zistíte, čo vás najviac zaujíma, k čomu budete inklinovať. Je dôležité získať kontakty už počas školy. Využite to, keď skončíte školu, budete mať uplatnenie a skúsenosti.“

Ing. Igor Patráš, prezident Zväzu spracovávateľov dreva SR
Vyrastal na Horehroní, vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu. Vo svojich kariérnych začiatkoch získal podnikové štipendium v spoločnosti Smrečina. „Po vysokej škole som prišiel do fabriky, kde ma ľudia vďaka tomu poznali a ja som poznal fabriku. Nikdy som nepracoval cielene na kariérnom postupe, napriek tomu bol. Nikdy som nežiadal o zvýšenie platu, napriek tomu mi ho zvyšovali," približuje svoje pracovné úspechy Igor Patráš.

Študentom odporúča:
„Ak nie ste spokojní s aktuálnou pozíciou, zmeňte to, podnikajte, neváhajte, využívajte príležitosti, ktoré vám život prinesie. Aj dnes sa dá podnikať bez veľkého štartovacieho kapitálu, ale s mozgom.“
„Buďte samostatní, pracujte, vzdelávajte sa, získavajte prehľad, informácie, ktoré vám umožnia sa rozhodovať. Buďte iniciatívni, v rámci svojich schopností a daností.“
„Buďte priateľskí. Posty ako šéf či riaditeľ, to nie je to podstatné. Pozíciu berte s úctou a pokorou, lebo to nie je len šanca rozhodovať, ale snažte sa rozhodovať spolu s tímom. Buďte kreatívni a vnímaví.“
 
Ing. Marek Kyseľ, výkonný riaditeľ firmy STROJCHEM, a. s.
Narodil sa v regióne banskobystrického kraja. Je absolventom Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Bol na prijímačkách aj vo Zvolene, kde ho tiež prijali. Štúdium ukončil v roku 2001. „Mal som možnosť učiť sa od tých najlepších. Začínal som ako konzultant spoločnosti Volkswagen, mám za sebou niekoľko projektov v Mladej Boleslavi, pôsobil som aj ako konzultant pre BMW. Bol som niekoľkokrát v sídle spoločnosti Google v New Yorku, kde dnes už úspešne pracuje 6 ľudí zo Slovenska a Česka,“ vysvetľuje Marek Kyseľ. Momentálne sa venuje tomu, ako dostať firmu zo straty do zisku, pracuje na procese ich ozdravovania.

Študentom odporúča:
„Hľadajte vlastnú cestu a životné výzvy, peniaze sa dostavia.“
„Keď prídete do firmy, zistíte, že všetky metódy, čo vás naučili, sú nanič.“
„Nemá zmysel rozrábať viac aktivít, treba sa sústrediť na jednu činnosť a tú odvádzať poriadne.“
 
Ing. Roman Nosko, personálny riaditeľ Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o. 
Firma je zmluvným partnerom Technickej univerzity vo Zvolene, Roman Nosko je však absolvent inej technickej univerzity. Predstavil spoločnosť Continental, ktorá má dnes 5 800 zamestnancov. Takýto podnik vytvára ďalšie stovky až tisícky dodávateľských a subdodávateľských partnerských vzťahov. Roman Nosko objasňuje: „Dokážeme prinášať množstvo high-tech technológií. Sme nielen úspešní, ziskoví, ale stávame sa lídrom, sme schopní poraziť sesterské spoločnosti v Európe, Amerike aj severnej Číne.“ Tvrdí, že tento úspech nedosiahli ani lacnejšou pracovnou silou, ani nákladmi. „Je to ľuďmi, ktorí sú zo Slovenska a dokážu strašne veľa. Sme produktívni, sme efektívni a dokážeme prinášať nápady.“

Študentom odporúča:
„Ľudí s technickým vzdelaním je málo, pracovný trh si žiada technikov či už so stredným odborným vzdelaním alebo vysokoškolským.“
„Treba poznať, aká je realita na pracovnom trhu. Všetkých zhruba 150 firiem s nemeckým zázemím pôsobiacich u nás je každý rok schopných absorbovať 1 750 pracovníkov technického zamerania, ktorí im chýbajú.“
 
Ing. Milan Zachar, manažér vývojovej skúšobne Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o.
Je absolventom zvolenskej univerzity. Rozhodovanie, kam na vysokú školu však nebolo ani zďaleka jednoduché. „Nemal som sny, išiel som bezcieľnym životom. Povedal som si, chcem byť inžinier, trh sa o mňa pobije.“ A mýlil sa, všetci potenciálni zamestnávatelia požadovali veľmi dobrú znalosť jazyka. „Tá mi chýbala. Bol som lenivý, ale vždy som v škole preliezol. Po skončení školy som začal chodiť na pohovory a zistil som, že tadiaľto cesta nevedie. Prišlo rozhodnutie: brigády. Aby som mal nejaký štandard, musel som si zarobiť. Prišiel som na to, že všetky zarobené peniaze, musím venovať na štúdium jazykov.“

Študentom odporúča:
„Nie je to o titule, titul vám nedá nič.“
 „Trh práce je presýtený inžiniermi. Úspešnosť je slabá, musím absolvovať aspoň 5 pohovorov, aby som vedel, že daný človek môže nastúpiť do našej firmy.“
 
Ing. Viktor Zubaj, riaditeľ OVB Allfinanz Slovensko, a.s.
"Prácu sme mali všetci, ale kariéru nemal zaistenú nikto," spomína na časy pred pádom komunizmu Viktor Zubaj. Pracoval vtedy ako technik v Lesoch Osrblie. „Robil som pestovateľa, mal som na starosti aj poľovníctvo, bola to úžasná doba, zažil som aj lesnícku prax.“ Tvrdí ale, že mal väčšie ciele a sny a keď sa pozrel na svoj plat, vedel, že chce viac. „Už vtedy som chcel mať vlastné lesy, vlastný poľovný revír, chodiť na drahých autách, spoznávať svet, ale z normálneho lesníckeho platu sa to nedalo.“ Po revolúcii dokonca skončil úplne bez práce, no začal podnikať, čo, ako sám hovorí, fungovalo spôsobom pokus – omyl. „Boli aj bankroty. Ale tam, kde niečo končí, niečo nové začína. Poučil som sa, nerobil som tie isté chyby.“ Dnes pracuje pre úspešnú finančnú skupinu, má tiež viacero vlastných firiem.

Študentom odporúča:
„Vždy a všade sa musíte učiť, musíte viac ponúknuť trhu. Určite by som sa zameral na jazyky.“
„Na podnikanie stačí dobrá myšlienka, know-how, netreba k tomu žiadne euro. Najdôležitejšou investíciou je rozum a čas.“
„Dôležité sú kontakty s ľuďmi. Veľké obchody sa robia len, keď sa ľudia spoznajú.“
„Vezmite budúcnosť do vlastných rúk a buďte úspešní, dá sa to.“
 
Ing. Denis Vavrinčík, odbor predaja a marketingu spoločnosti Železiarne Podbrezová, a. s.
V roku 2009 absolvoval na Drevárskej fakulte zvolenskej univerzity študijný program Podnikový manažment a obchod. „Myslel som, že získaním titulu sa mi automaticky otvoria všade dvere, no nestalo sa. Bola kríza, firmy prepúšťali. Musel som znížiť latku, tak som sa stal pracovníkom SBS. Ani práca ani mzda neboli podľa mojich predstáv. Mohol som počítať, koľko mozgových buniek mi odchádza sedením na vrátnici.“ Následne získal prácu v spoločnosti Samsung Voderady. „To už bola správna prax a správny zápis v mojom životopise.“ Potom prešiel pracovať do regiónu na strednom Slovensku – nastúpil do spoločnosti Železiarne Podbrezová. Zastupuje firmu, ktorá je najstarším producentom ocele v strednej Európe a radí sa medzi 15 najväčších podnikateľských subjektov na Slovensku.

Študentom odporúča:
„Aj ostatní uchádzači majú rovnaké znalosti ako vy. Bez praxe máte nulovú šancu uspieť.“
„Musíte sa odlíšiť, minimálne stáž vám pomôže posunúť sa aspoň do druhého kola výberového konania.“
 
Ing. Vlastimil Záchenský, manažér technických služieb PPS Group, a.s.
Najskôr bol v zamestnaní, no rozmyslel si, že chce mať aj vysokú školu. Študoval diaľkovo. „Zistil som, že bez titulu človek úspech nedosiahne. Štúdium som zameral tak, aby som z neho odišiel so vztýčenou hlavou. Začiatky boli ťažké, ako všade.“ Už počas štúdia absolvoval prax vo firme, kde je teraz zamestnaný. Po tri a pol rokoch bolo oslovený na manažérsku pozíciu.

Študentom odporúča:
„Keď človek chce, počas štúdia sa dá urobiť nadprácu, získať rôzne certifikáty.“
„Angličtina? To bez debaty, pre našu spoločnosť je ale dôležitá aj nemčina, máme nemeckých zákazníkov.“
 
Ing. Rudolf Kaštan, technológ výroby, člen dozornej rady spoločnosti Mincovňa Kremnica, š. p.
Zvolenskú univerzitu ukončil v roku 2008, študoval na Katedre výroby a technológie materiálov. Je momentálne aj externým študentom a robí na dizertačnej práci. „Vedomosti aplikujem priamo v praxi, celkom úspešne.“ Prečo sa ale rozhodol študovať? Tvrdí, že predovšetkým to bola túžba po vedomostiach, ale aj šanca zlepšiť si osobné financie či získať lukratívne miesto. „Veľmi dôležitá vec ale bola - našiel som si nových priateľov. Naučil som sa zvládať stres. Pochopil som, že človek môže robiť, po čom túži, ak na sebe pracuje.“

Študentom odporúča:
„Treba byť aktívni, samostatní, nebyť pasívni. Učte sa jazyky, dnes je to samozrejmosť.“
 
Ing. Branislav Máša, vedúci oddelenia Ekotechniky, HES–COMGEO, spol. s r. o.
Tvrdí, že pri pracovnom pohovore je dôležité, aby budúci zamestnanci mali prehľad o konkrétnych technológiách. Pripomenul, že nielen kancelárska pozícia, ale aj aktívna práca v teréne je pre neho dôležitá.

Študentom odporúča:
„Treba sa učiť, treba ísť aj do knižnice, vypracovávať dané zadanie v škole a nekopírovať po starších predchodcoch. Nebáť sa siahnuť aj po zahraničnej literatúre.“
„Flexibilita, samostatnosť, ale aj tvorivosť a inovatívnosť, na to myslite tiež. Keď riešite svoje práce, pozerajte sa na to, čo to môže priniesť do budúcna.“
„Ďalšia dôležitá vec sú jazykové zručnosti, počítačová gramotnosť, musíte ovládať viac ako MS Office.“
 
V závere sa študentom ešte prihovoril Štefan Chudoba. Uviedol, že aj na trhu práce platí Gaussova krivka. „12 až 15 % ľudí skončí na top pozíciách. 60 % je niekde v strede a zvyšok sa ťažko uplatní.“ Tým, ktorí zostali až do konca podujatia Prezentačné dni podnikov, odkázal: „Budúcich spolupracovníkov by som hľadal medzi vami, ktorí ste vydržali.“ Je presvedčený o tom, že pokiaľ ide o prírodné a technické vedy, tie učia reálnemu svetu. „80 % absolventov robí niekde inde, ako vyštudovali. No základy mechaniky a materiálov platia všade. Ste na dobrom mieste. Pre pôdohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo doba príde. Na chvíľu sme ju prerušili, ale príde. Učiť sa nie je dostať len diplom, učiť sa znamená byť o krok vpredu,“ odkázal poslucháčom Zvolenskej univerzity vo Zvolene.

 


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.