Späť

Žilinskí študenti boli na Lomnickom štíte, otestovali Tatranské lanové dráhy

Nielen krásy Vysokých Tatier, ale aj tamojšie dopravné systémy si v polovici februára pozreli žilinskí študenti inžinierskeho štúdia v odbore Údržba dopravných prostriedkov a doktorandského štúdia odboru Koľajové vozidlá a Energetické stroje a zariadenia.

S podporou národného projektu „Vysoké školy ako motory vedomostnej spoločnosti“ sa konala exkurzia v spoločnosti Tatranské lanové dráhy, a. s., tiež aj v lokalite Starý Smokovec - Hrebienok a Tatranská Lomnica – Lomnický štít.

Začiatok exkurzie bol na železničnej stanici Štrba, ktorá slúži aj ako priestor pre dennú údržbu ojedinelého, pre Tatry charakteristického dopravného prostriedku, tzv. zubačky. „Dostali sme tam podrobný odborný výklad ohľadom tohto dopravného  prostriedku súvisiaci s jeho prevádzkou a údržbou. Za ďalším bodom našej exkurzie sme sa vybrali do Starého Smokovca, kde nám bol priblížený podrobný popis zariadenia pozemnej lanovej dráhy, súčasne sme sa zúčastnili aj exkurzie v strojovni a mohli sme si pozrieť vozidlo aj zo spodnej časti,“ hovorí lektorka Ing. Jana Galliková, PhD. z Katedry dopravnej a manipulačnej techniky Žilinskej univerzity v Žiline. Poslednou zastávkou exkurzie bola visutá lanovka na Lomnický štít. Študenti mohli vidieť riadiaci pult, ktorým sa lanovka ovláda prostredníctvom jednosmerného motora, okrem toho sa tiež zoznámili s dieselelektrickým agregátom, ktorý slúži ako núdzový pohon. K tomu opäť patril odborný výklad. „Túto exkurziu sme v rámci našej katedry realizovali už štvrtýkrát a každým rokom je o ňu veľmi veľký záujem,“ uzatvára Jana Galliková.       

Koncom februára sa konala aj exkurzia študentov v bratislavskej automobilke Volkswagen Slovakia, a. s. a hoteli Radisson Carlton Blue, sídliacom taktiež v hlavnom meste. Študenti mali možnosť v praxi vidieť prevádzku jedného z najväčších výrobných závodov na Slovensku a prostredie jedného z najlepších hotelov, oceňuje význam týchto prehliadok Mgr. Iveta Kontríková, PhD., lektorka detašovaného pracoviska Univerzity Mateja Bela v Poprade. „Získané informácie im pomôžu pri tvorbe diplomových a ročníkových prác. Ďalším prínosom pre študentov bolo prepojenie teoretických vedomostí s praxou,“ uviedla Iveta Kontríková.

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.