Ponuka praxe č. 0224

Téma č. 0224-2
Projekt Lean závodu - Carcoustics Slovakia Nováky

Prihlásiť sa

Carcoustics Slovakia Nováky

Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov

sídlo firmy:
Andreja Hlinku 1514/86, 972 71 Nováky
IČO:
47220899
Adresa pracoviska:
Andreja Hlinku 1514/86, 972 71 Nováky
Kontaktná osoba:
Ing. Monika Gubien
Telefón:
0901908027

Žilinská univerzita v Žiline

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Študijný program:
Priemyselné inžinierstvo
Pracovisko, katedra:
Katedra priemyselného inžinierstva
Kontaktná osoba:
doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Telefón:
0415132701

Informácie o praxi


Aké špecializované laboratórium alebo pracovisko využije VŠ na vzdelávanie

Počet študentov:
2
Začiatok praxe:
9.2015
Koniec praxe:
11.2015
Stupeň VŠ štúdia:
II.

Informácie o téme


Úloha:
Projekt Lean závodu - Carcoustics Slovakia Nováky
Kompetencie:
odborné
Počet študentov:
2
Záverečná práca:
nie

Požiadavky pri nástupe do praxe


Požadované teoretické znalosti, odborné zručnosti a úroveň ich zvládnutia:


Požadovaná jazyková spôsobilosť a úroveň (podľa zvyklostí podniku)


Preferencia miesta pobytu / oblasti záujmu študenta
Nie

Iné požiadavky podniku


http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.