Galéria

SAP

22.11.2013

SAP

Trenkwalder Žilina

21.11.2013

Trenkwalder Žilina

Expertné skupiny

20.11.2013

Expertné skupiny

Ružomberok

13.11.2013

Ružomberok

Embraco SNV

12.11.2013

Embraco SNV

SSM Strážske

12.11.2013

SSM Strážske

TU Košice

11.11.2013

TU Košice

TREND CSR Forum

29.10.2013

TREND CSR Forum

INA Kysuce

28.10.2013

INA Kysuce

Formula

25.10.2013

Formula

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.