Galéria

ICETA

25.10.2013

ICETA

INA Skalica

25.10.2013

INA Skalica

SPU Nitra

24.10.2013

SPU Nitra

ZSP SR

24.10.2013

ZSP SR

MTF STU Trnava - ES

16.10.2013

MTF STU Trnava - ES

ŽU Žilina

09.10.2013

ŽU Žilina

TU Košice

08.10.2013

TU Košice

MTF STU Trnava

03.10.2013

MTF STU Trnava

UMB BB

03.10.2013

UMB BB

TnUAD Trenčín

01.10.2013

TnUAD Trenčín

SPU Nitra

30.09.2013

SPU Nitra

TU Košice

18.09.2013

TU Košice

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.