Aktuality

Prezentačné dni podnikov boli pre študentov veľkou inšpiráciou

19.10.2015

Prezentačné dni podnikov boli pre študentov veľkou inšpiráciou

Budujte si vzťahy, nadväzujte kontakty, choďte si vyskúšať prax. Cudzie jazyky sú základ, mali by ste v niečom vynikať, byť lepší než ostatní. Takéto odporúčania zo strany absolventov vysokých škôl, dnes úspešných manažérov, odzneli na Prezentačných dňoch podnikov.

čítať ďalej
„Prax v podniku pomáha pochopiť súvislosti naučené v škole,“ odkazujú študenti, ktorí už prax počas štúdia absolvovali

21.07.2015

„Prax v podniku pomáha pochopiť súvislosti naučené v škole,“ odkazujú študenti, ktorí už prax počas štúdia absolvovali

„Veľmi veľa vecí sa učíme len teoreticky a často si to nevieme vôbec prestaviť,“ hovorí Bc. Katarína Barteková s tým, že prax vysokoškolákov v podniku je podľa nej dobrá príležitosť, aby študenti uvideli nadobudnuté teoretické vedomosti v reálnom živote.

čítať ďalej
Študenti Trenčianskej univerzity prezentovali svoje práce v zahraničí

02.07.2015

Študenti Trenčianskej univerzity prezentovali svoje práce v zahraničí

Londýn, Paríž, Rím, Miláno... Iba Taliansko má až dve „mekky“ módy. Práve do Ríma vyštartoval špeciálny Módny expres. Módnu prehliadku s rovnomenným názvom majú na svedomí študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorí predstavili v hlavnom meste Talianska svoju tvorbu.

čítať ďalej
Študenti, ktorí boli na podnikovej praxi, radia ostatným: Choďte do toho tiež

26.06.2015

Študenti, ktorí boli na podnikovej praxi, radia ostatným: Choďte do toho tiež

Potreba nadväzovať kontakty s budúcimi možnými zamestnávateľmi, ale aj šanca získať užitočné skúsenosti do ďalšieho pracovného života, ba dokonca zvedavosť a z toho vyplývajúca chuť prepracovať sa k väčšiemu množstvu informácií, než umožňujú školské lavice.

čítať ďalej
IX. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru

22.06.2015

IX. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru

V bratislavskom Hoteli Bôrik sa v pondelok 22. júna 2015 konalo IX. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Vzdelávanie.

čítať ďalej
Ako sa fúka sklo a vyrába obľúbený nápoj Slovákov videli trnavskí študenti na exkurziách

15.06.2015

Ako sa fúka sklo a vyrába obľúbený nápoj Slovákov videli trnavskí študenti na exkurziách

So základnými princípmi fungovania podnikov v oblasti sklárskeho aj potravinárskeho priemyslu sa mohli oboznámiť študenti Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

čítať ďalej
Študenti Hutníckej fakulty TUKE sa zoznámili s podnikmi venujúcimi sa odlievaniu hliníka

09.06.2015

Študenti Hutníckej fakulty TUKE sa zoznámili s podnikmi venujúcimi sa odlievaniu hliníka

S prevádzkou firiem z oblasti priemyslu v žiarskom regióne sa zoznámili študenti Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

čítať ďalej
Študenti spoznávali praktickú výrobu komponentov pre automobilový priemysel a tiež razenie mincí v Kremnici

03.06.2015

Študenti spoznávali praktickú výrobu komponentov pre automobilový priemysel a tiež razenie mincí v Kremnici

Ako sa razia mince, odznaky či medaile a ako fungujú podniky vyrábajúce komponenty v oblasti automobilového priemyslu mohli vidieť budúci strojní inžinieri študujúci na Žilinskej univerzite v Žiline.

čítať ďalej
Skúsenosti a poznatky priamo z praxe čerpali študenti techniky v zlievarni aj v automobilke

28.05.2015

Skúsenosti a poznatky priamo z praxe čerpali študenti techniky v zlievarni aj v automobilke

Študenti techniky v Košiciach sa prostredníctvom národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ dostali na zaujímavé miesta, kde mohli načerpať cenné skúsenosti a osvojiť si podnetné poznatky.

čítať ďalej
Na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre zažiarili aj inovatívne práce študentov

21.05.2015

Na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre zažiarili aj inovatívne práce študentov

Funkčné terénne vozidlo, model tanku aj skutočný prieskumný dron. To je reprezentatívna ukážka z projektov realizovaných pod záštitou Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s vybranými spoločnosťami z podnikateľskej sféry.

čítať ďalej
Budúci strojní inžinieri z Košíc navštívili Volkswagen, vodné diela Gabčíkovo a Čunovo aj nitriansky výskumný ústav

24.04.2015

Budúci strojní inžinieri z Košíc navštívili Volkswagen, vodné diela Gabčíkovo a Čunovo aj nitriansky výskumný ústav

Kam až pokročil výskum a vývoj v oblasti plastických látok či zvárania, ako pracujú vodné diela Gabčíkovo a Čunovo, ale aj prevádzku automobilky Volkswagen Slovakia, a.s. spoznali študenti Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach z Katedier strojárskych technológií a materiálov, počítačovej podpory technológií a automobilovej výroby.

čítať ďalej
Exkurzie vo firmách z oblasti vinárstva a obchodu priniesli nitrianskym študentom cenné poznatky

22.04.2015

Exkurzie vo firmách z oblasti vinárstva a obchodu priniesli nitrianskym študentom cenné poznatky

Ako pracuje obchodné centrum Galéria Mlyny, ale aj spoločnosť Víno Matyšák či Hubert J. E. si mohli na vlastné oči preveriť nitrianski študenti z Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, študijný program Obchodné podnikanie.

čítať ďalej
Študenti Trenčianskej univerzity sa vzdelávajú v praxi

20.04.2015

Študenti Trenčianskej univerzity sa vzdelávajú v praxi

Študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s podporou národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ rozšírili svoje vedomosti z oblasti automobilovej výroby v podnikovej praxi závodu PSA Peugeot Citroën Slovakia v Trnave.

čítať ďalej
Budúci ekonómovia na UMB v Banskej Bystrici dostali inšpiráciu ako naštartovať úspešnú kariéru

15.04.2015

Budúci ekonómovia na UMB v Banskej Bystrici dostali inšpiráciu ako naštartovať úspešnú kariéru

Zástupcovia potenciálnych zamestnávateľov prišli priamo medzi študentov na pôdu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

čítať ďalej
Manažment ľudských zdrojov v praxi

14.04.2015

Manažment ľudských zdrojov v praxi

Študenti Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne rozšírili svoje znalosti manažmentu ľudských zdrojov v podnikovej praxi automobilového závodu PSA Peugeot Citroën.

čítať ďalej
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 

http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/ http://www.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

ITMS 26110230120
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Informácie
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.